Ձեր հնարավորությունները

<<Էկոնոմիկա և իրավունք>> կենտրոնում գործում է ծառայությունների համալիր ծրագիր, որն ուղղված է աջակցությանը՝ բնակչության տարբեր խավերին, ինչպես նաև՝ կազմակերպություններին:  Ներկայումս գործում են Աջակցության հետևյալ ծրագրերը՝

  • Աջակցություն միջազգային կապերին
  • Աջակցություն կազմակերպություններին
  • Աջակցություն պրոֆեսիոնալներին
  • Աջակցություն կրթությանը
  • Աջակցություն ԲՈՒՀ-երի, քոլեջների և դպրոցների շրջանավարտներին և այլն