Ում են ուղղված Կենտրոնի ծառայությունները

<<Էկոնոմիկա և իրավունք>> կենտրոնը բազմաֆունկցիոնալ է և բազմաբնագավառ: Մեր ծառայությունները կողմնորոշված են, ինչպես պրոֆեսիոնալներին,  այնպես էլ նրանց, ովքեր նոր քայլեր են կատարում մասնագիտության ընտրության և կայացման նպատակով:  Մենք առաջարկում ենք աջակցություն բոլոր նրանց, ովքեր դիմում են մեզ:


Սկսնակներին

1. Ուսուցում հետևյալ մասնագիտություններով
 • Հաշվապահ
 • Հաշվապահ-իրավաբան
 • Կադրերի գծով մասնագետ
 • Մենեջեր
 • Մարքեթոլոգ
 • Համակարգչային դասընթացներ
 • Ղեկավարի օգնական, ռեֆերենտ – քարտուղար
2. Գործնական աշխատանքի անհրաժեշտ  հմտությունների կատարելագործում
 • Դասընթացների մասնակից շրջանավարտների թեստավորում
 • Աջակցություն աշխատանքի տեղավորմանը և կարիերայի աճին
 • Կենտրոնի շրջանավարտների որակավորման բարձրացում՝ մասնագիտական շարունակական  զարգացման շրջանակներում
 • Աջակցության այլ ծրագրեր
 • Տեղեկատվության ապահովում սեմինարների և <<Էկոնոմիկա և իրավունք>> ամսագրի և այլ հատուկ, մասնագիտական գրականության միջոցով:

ԲՈՒՀ-երի եվ քոլեջների  շրջանավարտներին,  ավարտական կուրսերում սովորողներին

 • Պրակտիկայի կենտրոն. առաջին աշխատանքային փորձ
 • Շրջանավարտի թեստավորում
 • Աջակցություն աշխատանքի տեղավորմանը և կարիերայի աճին
 •  Կենտրոնի շրջանավարտների որակավորման բարձրացում՝ մասնագիտական շարունակական  զարգացման շրջանակներում
 • Աջակցության այլ ծրագրեր
 • Տեղեկատվության ապահովում <<Էկոնոմիկա և իրավունք>> ամսագրի և այլ՝ հատուկ, մասնագիտական գրականության միջոցով:

Պրոֆեսիոնալներին 

 • Տեղեկատվության ապահովում սեմինարների և <<Էկոնոմիկա և իրավունք>> ամսագրի և այլ հատուկ, մասնագիտական գրականության միջոցով:
 • Որակավորման բարձրացում շարունակական մասնագիատկան զարգացման ծրագրի շրջանակներում:
 • Խորհրդատվություն
 • Թեստավորում. Կազմակերպության կառավարման անձնակազմի մասնագետների գիտելիքների մակարդակի գնահատում:
 • Աջակցություն աշխատանքի տեղավորմանը և կարիերայի աճին:
 • Աջակցության ծրագրեր:
 • Ծառայություններ կազմակերպություններին

ա) Աջակցություն կազմակերպություններին ապրանքների և ծառայությունների առաջխաղացման նպատակով
բ) Խորհրդատվություն
գ) Ընկերությունների  մասնագետների թեստավորում, նրանց մասնագիտական աստիճանի գնահատում, ինչպես նաև ներգրավում շարունակական պրոֆեսիոնալ զարգացման համակարգում
դ) Անհրաժեշտ մասնագետների հավաքագրում
ե) Կորպորատիվ, այդ թվում՝ արտագնա սեմինարների իրականացում
զ) Ընկերություններում Ֆինանսների և հաշվապահական հաշվառման կառավարման ավտոմատացված համակարգերի ծրագրերի ներդնում
է) Աջակցություն  ներմուծողներին  և արտահանողներինի, ինչպես նաև այն ընկերություններին, որոնք իրականացնում են տնտեսական համատեղ գործունեություն, մասնավորապես ներկայացնելով տեղեկատվական և խորհրդատվական ծառայություններ հետևյալ ոլորտներում.

-Մաքսային 
-Հարկային
-Հաշվապահական հաշվառում
-Իրավաբանական
-Բիզնես