ԲՈՒՀ-երի եվ քոլեջների շրջանավարտներին

ԲՈՒՀ-երի եվ քոլեջների շրջանավարտներին, ավարտական կուրսերում սովորողներին

  • Պրակտիկայի կենտրոն. առաջին աշխատանքային փորձ
  • Շրջանավարտի թեստավորում
  • Աջակցություն աշխատանքի տեղավորմանը և կարիերայի աճին
  • Կենտրոնի շրջանավարտների որակավորման բարձրացում՝ մասնագիտական շարունակական զարգացման համակարգի շրջանակներում
  • Տեղեկատվության ապահովում <<Էկոնոմիկա և իրավունք>> ամսագրի և այլ՝ հատուկ, մասնագիտական գրականության միջոցով:
  • Աջակցության այլ ծրագրեր