Մասնագետների թեստավորում

Կազմակերպության ղեկավար անձնակազմի գիտելիքների գնահատում

  • Հաշվապահների 
  • Ֆինանսիստների 
  • Կադրային գործի մասնագետներին
  • Ցանցային ադմինիստրատորներին
  • Գրասենյակային աշխատողներին 
  • Այլ մասնագետների  ևս