Պրակտիկատուրա

Հարգելի ընկերներ, Պրակտիկատուրան նպատակ ունի ներկայացնել Պրակտիկատուրայի Ծրագրերն ու հնարավորությունները, մասնավորապես՝
• <<Դեպի աշխատանք>> Ծրագրեր
• Պրակտիկա. հմտությունների ձևավորում և զարգացում՝ զբաղվածունակ և մրցունակ մասնագետի կայացման նպատակով
• Գործատուների շրջանում լայն պահանջարկ ունեցող նոր մասնագիտացումներ
• Թեստավորված մասնագետների միասնական բազայում ընդգրկում, որտեղից գործատուն ընտրում է սահմանված չափանիշներին համապատասխանող մրցունակ աշխատակցին
• Ուսանողների և Շրջանավարտների Բազմակողմանի Աջակցության Միասնական Կենտրոնի բազմապիսի Ծրագրեր և բազմաթիվ հնարավորություններ
• Աշխատանք շրջանավարտներին և ուսանողներին
• Աջակցություն Start up-երի ձևավորմանը, կայացմանն ու առաջխաղացմանը
• Հայաստան-Արտերկիր փոխանակման Ծրագրեր
• Երիտասարդական բազմաբնագավառ Ծրագրեր. Ժամանց, սպորտ 
• Աջակցության Հիմնադրամի Ձեզ ընձեռվող այլ հնարավորություններ ևս:

<<Էկոնոմիկա և Իրավունք>> Կենտրոնը համարվում է Պրակտիկատուրա / Практикатура / Practicatura ապրանքանիշերի իրավատերը: Վերջիններս՝ որպես ապրանքանիշեր, գրացված են ՀՀ Մտավոր սեփականության գործակալությունում: Կից ներկայացնում ենք համապատասխան վկայագրերը