Մեր բաժանորդները

<<Էկոնոմիկա և Իրավունք>> ամսագրի մշտական ընթերցողներից և բաժանորդ կազմակերպություններից են.

 • ՀՀ իշխանության մարմինները, պետական կառավարման, վերահսկիչ և տեղական ինքնակառավարման մարմինները և հաստատությունները, այդ թվում գրեթե բոլոր ՀՀ նախարարությունները, գերատեսչությունները, մարզպետարանները, Երևանի և հանրապետության այլ քաղաքների քաղաքապետարանները, Երևան քաղաքի թաղապետարանները, բոլոր մարզերի բազմաթիվ գյուղապետարանները և այլ մարմիններն ու հաստատությունները,
 • Միջազգային և արտասահմանյան կազմակերպությունների ներկայացուցչություններ, զարգացման ծրագրեր,
 • Իրավաբանական անձանց միություններ, հիմնադրամներ, հասարակական և  հասարակական-քաղաքական կազմակերպություններ,
 • ՀՀ հազար խոշոր հարկատուների մոտ 80 տոկոսը, ինչպես նաև բազմաթիվ միջին և փոքր կազմակերպություններ, 
       այդ թվում՝
 • ֆինանսաբանկային ոլորտի կազմակերպություններ /բանկեր, վարկային, ապահովագրական, ներդրումային  կազմակերպություններ/,
 • թեթև արդյունաբերության ոլորտի կազմակերպություններ, 
 • ծանր արդյունաբերության ոլորտի կազմակերպություններ,
 • հանքագործական արդյունաբերության ոլորտի կազմակերպություններ,
 • սննդի արդյունաբերության ոլորտի կազմակերպություններ,
 • ենթաակցիզային ապրանքներ արտադրողներ և ներմուծողներ, 
 • ջրային տնտեսության ոլորտի կազմակերպություններ,
 • տեղեկատվական և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի կազմակերպություններ, 
 • էներգետիկայի /էլեկտրաէներգետիկայի, գազի արտադրության և բաշխման/ ոլորտի կազմակերպություններ,
 • շինարարության ոլորտի կազմակերպություններ,
 • գյուղատնտեսության ոլորտի կազմակերպություններ,
 • տրանսպորտի ոլորտի կազմակերպություններ,
 • կապի և փոստի ոլորտի կազմակերպություններ,
 • տուրիզմի և հյուրանոցային ոլորտի կազմակերպություններ,
 • մեծածախ և մանրածախ առևտրի ոլորտի կազմակերպություններ,
 • արտահանման և ներմուծման բնագավառի կազմակերպություններ,
 • սպասարկման և ծառայությունների ոլորտի կազմակերպություններ,
 • մշակույթի և արվեստի, սպորտի և առողջարարական ոլորտի կազմակերպություններ,
 • գիտության և կրթության բնագավառի կազմակերպություններ /ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիա և գիտական ինստիտուտները, գործնականում բոլոր պետական և ոչ պետական ԲՈՒՀ-երը և բազմաթիվ քոլեջներ, վարժարաններ, ուսումնարաններ, հանրակրթական, հատուկ և այլ տեսակի դպրոցներ, նախադպրոցական հաստատություններ, այլ կրթական կենտրոններ/,
 • ՀՀ առողջապահության և դեղագործության ոլորտի կազմակերպություններ /բազմաթիվ բժշկական կենտրոնները, հիվանդանոցները, պոլիկլինիկաները, շտապ օգնության կենտրոնները, կլինիկաները, դեղագործական և կոսմետոլոգիայի բնագավառի բազմաթիվ կազմակերպությունները և այլն/,
 • բազմաթիվ զանգվածային լրատվամիջոցներ /հեռուստա- և ռադիոընկերություններ, թերթերի և ամսագրերի խմբագրություններ, լրատվական գործակալություններ և այլն/,
 • գործունեության այլ տեսակներ իրականացնող կազմակերպություններ,
 • ՀՀ տնտեսության գործնականում բոլոր ճյուղերում և բնագավառներում գործող բազմաթիվ այլ կազմակերպություններ՝ ինչպես մայրաքաղաքում, այնպես էլ ՀՀ բոլոր մարզերում և շրջաններում:
<<Էկոնոմիկա և Իրավունք>> ամսագրի մշտական բաժանորդ, ինչպես նաև <<Էկոնոմիկա և Իրավունք>> կենտրոնի ծառայություններից մշտապես օգտվող կազմակերպությունները, դրանց ղեկավարները և մասնագետներն են Հայաստանի Հանրապետությունում գործող 2600-ից ավել կազմակերպություններ, այդ թվում մոտ 10000 ընթերցող:

<<Էկոնոմիկա և Իրավունք>> ամսագրից, ինչպես նաև <<Էկոնոմիկա և Իրավունք>> կենտրոնի ծառայությունների հիմնական օգտվողներն են ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների ղեկավարները, հաշվապահները, կազմակերպությունների ֆինանսական, իրավաբանական, հարկային, կադրային, տնտեսական ծառայությունների ու բաժինների մասնագետները, ինչպես նաև դասախոսներն ու ուսանողները: