<<Էկոնոմիկա և իրավունք>>

03.02.2014

Կարդացեք <<Էկոնոմիկա և Իրավունք>> ամսագրի 1-ին համարում


1.Ծխախոտի արտադրանքի վերաբերյալ ներկայացվող հաշվետվությունների մասին

2.Հաշվային փաստաթղթերի մասին

3.Ակցիզային հարկի մասին

4.Եկամտային հարկի մասին

5.Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչների մասին /ավելին կարդացեք ամսագրում/ 

6.Կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների ֆինանսական գործիքներում ներդրման սահմանափակումների մասին  /ավելին կարդացեք ամսագրում/ 

7.Պաշտոնական պարզաբանում

8.Ընթացակարգեր

9.Էքսպրես տեղեկատվություն

10.Ինչպես խուսափել հաշվապահական և հարկային սխալներից

11.Երկու հրատապ հարց

12.Նույնականացման քարտ կարդացող սարքերի մասին

13.Ակցիզային դրոշմանիշների մասին

14.Գույքահարկի մասին

15.<<ԱԱՀ-իմասին>> ՀՀ օրենքի փոփոխությունները

 

« Վերադառնալ ցանկ