<<Էկոնոմիկա և իրավունք>>

31.01.2014
Լույս են տեսել <<Էկոնոմիկա և Իավունք>>  ամսագրի այս տարվա առաջին 2 համարները,  որտեղ մանրամասնորեն ներկայացված են մի շարք օրենքներ, նորություններ հաշվապահական հաշվառման բնագավառում, խորհրդատվություններ, ֆինանսական, հարկային, բանկային տեղեկատվոթյուն, ինչպես նաև` տրված են օրենքների պարզաբանումները:

Ուշադրություն՝ ամսագրերում ներկայացված են հրատապ մի քանի հարցեր որոնք առաջադրվել են <<Էկոնոմիկա և Իրավունք>> Կենտրոնի թեժ գծով  և որոնց պատասխանները կարող են օգնել գործող մասնագետներին նմանատիպ իրավիճակներում հայտնվելու դեպքում: 
« Վերադառնալ ցանկ