Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ. 2019թ. օգոստոս ամսվա ժամանակացույց. Գրանցում

01.08.2019
2019 Թ. ԱՄԵՆԱՄՍՅԱ  ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ  ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ  ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԻ
ՕԳՈՍՏՈՍ  ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ.
        <<Էկոնոմիկա և իրավունք>> կենտրոնում մասնագետների շարունակական պրոֆեսիոնալ զարգացման ծրագրի շրջանակներում գործում են <<Հարկային օրենսդրություն, հաշվապահական և հարկային հաշվառում. նորություններ և պարզաբանումներ>> սեմինարներ: Յուրաքանչյուր ամիս հաճախելով 2-2.5 ժամ տևողությամբ այս սեմինարներին՝ կազմակերպությունների ղեկավարները, հաշվապահները, ֆինանսիստները, աուդիտորները և այլ մասնագետները, հնարավորություն են ունենում ծանոթանալու հարկային օրենսդրությունում կատարված (և նախատեսվող) բոլոր փոփոխություններին,  պարզաբանումներ ստանալու առավել բարդ այն խնդիրների և իրավիճակների վերաբերյալ, որոնք առնչվում են հարկային օրենսդրության կիրառման հետ, անթերի վարել հաշվապահական և հարկային հաշվառումը: 

Սեմինարների ամփոփ թեմաներն են.

Նախնական գրանցումը պարտադիր է: Գրանցման համար անհրաժեշտ է ընտրել նախընտրելի օրը, սեղմել կից հղումը և լրացնել համապատասխան դաշտերը:

1.  19.08.2019

ԺԱՄԸ  

ԳՐԱՆՑՄԱՆ  ՀՂՈՒՄԸ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.  ԵՎ  ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿ  ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ.  ՀԱՐՑ ՈՒ  ՊԱՏԱՍԽԱՆ

18:30

https://forms.gle/DaheYd1C2NvGCg94A

 2.  19.08.2019

 

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՐԿԱՅԻՆ    
ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ. 
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ. 
ՀԱՐՑ ՈՒ  ՊԱՏԱՍԽԱՆ
 

18:45

https://forms.gle/Fbrvca3mPFLci17T9

 

 3.  20.08.2019

 

 

ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿ՝   ԱԱՀ. ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ. 
ՀԱՐՑ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ

18:45

https://forms.gle/6QTewxpGsb4GqYoF8

 

 

 4.  23.08.2019

 

 

ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿ. ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ.  
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ. 
ՀԱՐՑ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ

18:45

https://forms.gle/nCcYYydhHZb1tbXZ9

 

 

 5.  24.08.2019

 

 

ՌԵԶԻԴԵՆՏԻ ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿ

10:30

https://forms.gle/pQJfLWta9d57XT8k9

 

 

 6.   26.08.2019

 

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՐԿԱՅԻՆ    
ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ. 
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ. 
ՀԱՐՑ ՈՒ  ՊԱՏԱՍԽԱՆ
 

18:30

https://forms.gle/eyLbTjVeZVouyDPs6

 

 7.   30.08.2019

 

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՐԿԱՅԻՆ    
ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ. 
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ. 
ՀԱՐՑ ՈՒ  ՊԱՏԱՍԽԱՆ
 

18:30

https://forms.gle/FYbVRhrYh1UPy1468

 

 

8. 31.08.2019

 

 

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐ, ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, ԵԱՏՄ և ԵՐՐՈՐԴ ԵՐԿՐՆԵՐ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ և ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ և ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ.

 

 

11:00

https://forms.gle/BDoy4wqN8VuKWPHo7

 

9. 31.08.2019

 

 

ՈՉ ՌԵԶԻԴԵՆՏՆԵՐԻ ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿ, ՇԱՀԱԲԱԺԻՆՆԵՐ, ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

13:15

https://forms.gle/1cgQXZP2CicwFGud9

 

10. 31.08.2019

 

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՐԿԱՅԻՆ    
ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ. 
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ. 
ՀԱՐՑ ՈՒ  ՊԱՏԱՍԽԱՆ
 

10:00

https://forms.gle/Rv7BH3cekV6GjZK68

 

« Վերադառնալ ցանկ