Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ. 2019թ. սեպտեմբեր ամսվա ժամանակացույց. Գրանցում

01.10.2019
2019 Թ. ԱՄԵՆԱՄՍՅԱ  ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ  ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ  ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԻ
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ   ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ.
        <<Էկոնոմիկա և իրավունք>> կենտրոնում մասնագետների շարունակական պրոֆեսիոնալ զարգացման ծրագրի շրջանակներում գործում են <<Հարկային օրենսդրություն, հաշվապահական և հարկային հաշվառում. նորություններ և պարզաբանումներ>> սեմինարներ: Յուրաքանչյուր ամիս հաճախելով 2-2.5 ժամ տևողությամբ այս սեմինարներին՝ կազմակերպությունների ղեկավարները, հաշվապահները, ֆինանսիստները, աուդիտորները և այլ մասնագետները, հնարավորություն են ունենում ծանոթանալու հարկային օրենսդրությունում կատարված (և նախատեսվող) բոլոր փոփոխություններին,  պարզաբանումներ ստանալու առավել բարդ այն խնդիրների և իրավիճակների վերաբերյալ, որոնք առնչվում են հարկային օրենսդրության կիրառման հետ, անթերի վարել հաշվապահական և հարկային հաշվառումը: 
Սեմինարների ամփոփ թեմաներն են.
Նախնական գրանցումը պարտադիր է: Գրանցման համար անհրաժեշտ է ընտրել նախընտրելի օրը, սեղմել կից հղումը և լրացնել համապատասխան դաշտերը:
ԹԵՄԱ
ԺԱՄԸ
ԳՐԱՆՑՄԱՆ  ՀՂՈՒՄԸ
14.10.19
 
 

ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿ. ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ. 
ՀԱՐՑ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ

 

18:45
 https://forms.gle/W3v6kEQH1GbP4UaX6

19.10.19
 
 
ՌԵԶԻԴԵՆՏՆԵՐԻ ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿ, ՇԱՀԱԲԱԺԻՆՆԵՐ, ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
11:00
 https://forms.gle/8Vg5gmt9fPPwhfeW8
22.10.19
 
 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐ և ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ.  ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ. ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ
18:30
 https://forms.gle/xB7mYkn7rPxJNx5V9
24.10.19
 
 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ՝ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆԵՐՈՎ.ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ. ՀԱՐՑ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ
18:45
 https://forms.gle/85KNE3adYAo54w6r8
26.10.19
 
 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.  ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ. ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ
10:30
 https://forms.gle/9KnQHSEs7m2CcPyd8
26.10.19
 
 
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐ, ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, ԵԱՏՄ  ԵՎ  ԵՐՐՈՐԴ ԵՐԿՐՆԵՐ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ ԵՎ  ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ
11:30
 https://forms.gle/aTXPdnpfjv5Fv5uD9
26.10.19
 
 
ՈՉ ՌԵԶԻԴԵՆՏՆԵՐԻ ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿ, ՇԱՀԱԲԱԺԻՆՆԵՐ, ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
13:30
 https://forms.gle/TVMfvHc2Xh1mt5Z59
28.10.19
 
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ  ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿ.ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ. 
ՀԱՐՑ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ

 

18:30
https://forms.gle/DtBH2ghFNMrVL1bx8 
29.10.19
 
 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.  ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ. ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ
18:30
https://forms.gle/QH7DrAxJdSaruK7w6
30.10.19
 
 
ԱԱՀ. ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ. 
ՀԱՐՑ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ
18:45
 https://forms.gle/66zKAFDw5wZnff19A
« Վերադառնալ ցանկ