Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ. 2019թ. հուլիս ամսվա ժամանակացույց. Գրանցում

13.07.2019
2019 Թ. ԱՄԵՆԱՄՍՅԱ  ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ  ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ  ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԻ
ՀՈՒԼԻՍ  ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ.
        <<Էկոնոմիկա և իրավունք>> կենտրոնում մասնագետների շարունակական պրոֆեսիոնալ զարգացման ծրագրի շրջանակներում գործում են <<Հարկային օրենսդրություն, հաշվապահական և հարկային հաշվառում. նորություններ և պարզաբանումներ>> սեմինարներ: Յուրաքանչյուր ամիս հաճախելով 2-2.5 ժամ տևողությամբ այս սեմինարներին՝ կազմակերպությունների ղեկավարները, հաշվապահները, ֆինանսիստները, աուդիտորները և այլ մասնագետները, հնարավորություն են ունենում ծանոթանալու հարկային օրենսդրությունում կատարված (և նախատեսվող) բոլոր փոփոխություններին,  պարզաբանումներ ստանալու առավել բարդ այն խնդիրների և իրավիճակների վերաբերյալ, որոնք առնչվում են հարկային օրենսդրության կիրառման հետ, անթերի վարել հաշվապահական և հարկային հաշվառումը: 

Սեմինարների ամփոփ թեմաներն են.

Նախնական գրանցումը պարտադիր է: Գրանցման համար անհրաժեշտ է ընտրել նախընտրելի օրը, սեղմել կից հղումը և լրացնել համապատասխան դաշտերը:

1.  22.07.2019

ԺԱՄԸ  

ԳՐԱՆՑՄԱՆ  ՀՂՈՒՄԸ

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՐԿԱՅԻՆ    
ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ. 
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ. 
ՀԱՐՑ ՈՒ  ՊԱՏԱՍԽԱՆ
 

18:30

https://forms.gle/zTwbxMUSa1Krpcpr7

 2.  23.07.2019

 

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՐԿԱՅԻՆ    
ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ. 
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ. 
ՀԱՐՑ ՈՒ  ՊԱՏԱՍԽԱՆ
 

18:45

https://forms.gle/3mimGmAFaHPWHLbeA

 

 3.  27.07.2019

 

 

ՌԵԶԻԴԵՆՏԻ ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿ

11:00

https://forms.gle/Snqy6GhezHyeJUbk8

 

 4.  29.07.2019

 

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՐԿԱՅԻՆ    
ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ. 
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ. 
ՀԱՐՑ ՈՒ  ՊԱՏԱՍԽԱՆ
 

18:30

https://forms.gle/HWyyGTaZrnGztCYZ6

 

 5.  30.07.2019

 

 
ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿ. ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ.  
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ. 
ՀԱՐՑ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ


18:45

https://forms.gle/Xndwtb7Lom3JEh6t8

 

 

 6.   31.07.2019

 

 

ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿ՝   ԱԱՀ. ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ. 
ՀԱՐՑ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ

18:45

https://forms.gle/Uq6dvqWvvGbk51KE9

 

« Վերադառնալ ցանկ