Հարկային օրենսգիրք-2020

12.11.2020

Հ Ա Ր Կ Ա Յ Ի Ն  Օ Ր Ե Ն Ս Գ Ի Ր Ք –      2 0 20

 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹ

ԱՐՏԱՀԵՐԹ  ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ 


Հարգելի մասնակիցներ, կից կարող եք ծանոթանալ ՀՕ 2020 փոփոխություններին 

 

Եկամտային հարկ- https://drive.google.com/open?id=15aOtF4dr-lwFSWlRSV2nV6vwUlndSBmJ

Միկրոձեռնարկատիրություն, շրջհարկ - https://drive.google.com/open?id=1dHvTM6JsL15YK4E2SbetJZngE45EJsGr

Հարգանքով՝ «Էկոնոմիկա և Իրավունք» Կենտրոն


« Վերադառնալ ցանկ