Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ. 2019թ. հունիս ամսվա ժամանակացույց. Գրանցում

04.06.2019
2019 Թ. ԱՄԵՆԱՄՍՅԱ  ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ  ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ  ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԻ
ՀՈՒՆԻՍ  ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ.
        <<Էկոնոմիկա և իրավունք>> կենտրոնում մասնագետների շարունակական պրոֆեսիոնալ զարգացման ծրագրի շրջանակներում գործում են <<Հարկային օրենսդրություն, հաշվապահական և հարկային հաշվառում. նորություններ և պարզաբանումներ>> սեմինարներ: Յուրաքանչյուր ամիս հաճախելով 2-2.5 ժամ տևողությամբ այս սեմինարներին՝ կազմակերպությունների ղեկավարները, հաշվապահները, ֆինանսիստները, աուդիտորները և այլ մասնագետները, հնարավորություն են ունենում ծանոթանալու հարկային օրենսդրությունում կատարված (և նախատեսվող) բոլոր փոփոխություններին,  պարզաբանումներ ստանալու առավել բարդ այն խնդիրների և իրավիճակների վերաբերյալ, որոնք առնչվում են հարկային օրենսդրության կիրառման հետ, անթերի վարել հաշվապահական և հարկային հաշվառումը: 

Սեմինարների ամփոփ թեմաներն են.

Նախնական գրանցումը պարտադիր է: Գրանցման համար անհրաժեշտ է ընտրել նախընտրելի օրը, սեղմել կից հղումը և լրացնել համապատասխան դաշտերը:
 


ԺԱՄԸ  

ԳՐԱՆՑՄԱՆ  ՀՂՈՒՄԸ
 1.  19.06.2019

 

 

ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿ՝   ԱԱՀ. ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ. 
ՀԱՐՑ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ

18:45

https://forms.gle/vK3rUaH7APAS74pv7

 2.  19.06.2019

 

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՐԿԱՅԻՆ     
ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ. 
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ. 
ՀԱՐՑ ՈՒ  ՊԱՏԱՍԽԱՆ

18:30

https://forms.gle/VbkCT2EieALuyRnm6

 3.  20.06.2019

 

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՐԿԱՅԻՆ    
ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ. 
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ. 
ՀԱՐՑ ՈՒ  ՊԱՏԱՍԽԱՆ
 

18:45

https://forms.gle/Bpo3S5FJrBtr8Vzu6

 4.  22.06.2019

 

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՐԿԱՅԻՆ   
ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ  ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ. 
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ. 
ՀԱՐՑ ՈՒ  ՊԱՏԱՍԽԱՆ

10:30

https://forms.gle/5Siv9Q4MaVgLNRXo8

 5.   22.06.2019

 

 

ՌԵԶԻԴԵՆՏԻ ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿ

11:00

https://forms.gle/dgxbaGpwobxaQhH86

 6.   24.06.2019

 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ԵՎ  ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ.
ՀԱՐՑ ՈՒ  ՊԱՏԱՍԽԱՆ

18:30

https://forms.gle/wqV8ipJrgqLaaoSE9

 7.   25.06.2019

 

 

ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ. ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ.
ԲԻԶՆԵՍԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ.
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ. 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ .                        ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ

18:30

https://forms.gle/9bjedFqyf2nrTAKw5

 8.    26.06.2019

 

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՐԿԱՅԻՆ     
ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ. 
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ. 
ՀԱՐՑ ՈՒ  ՊԱՏԱՍԽԱՆ

18:30

https://forms.gle/QdBE8bhALeTNGez19

 9.   27.06.2019

 

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՐԿԱՅԻՆ     
ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ. 
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ. 
ՀԱՐՑ ՈՒ  ՊԱՏԱՍԽԱՆ

18:45

https://forms.gle/4aw9DBFvdHpQchPk8

10.   29.06.2019

 

 

ՄԱՔՍԱՅԻՆ  ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐ
ԵԱՏՄ  ԵՎ  ԵՐՐՈՐԴ  ԵՐԿՐՆԵՐ  ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ   ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ  ԵՎ  ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ

10:30

https://forms.gle/UnqT8ZFBzTDx2mjH8

11.   29.06.2019

 

 

ՈՉ ՌԵԶԻԴԵՆՏԻ  ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿ. 
ՇԱՀԱԲԱԺԻՆՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
12:30
https://forms.gle/89pn3RPAE8K8BTZ5A
12.   29.06.2019
11:00
 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՐԿԱՅԻՆ   
ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ  ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ. 
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ. 
ՀԱՐՑ ՈՒ  ՊԱՏԱՍԽԱՆ
 
https://forms.gle/t8nAEFrtPuNMJx8ZA

 

 
« Վերադառնալ ցանկ