Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ. 2019թ. մայիս ամսվա ժամանակացույց. Գրանցում

07.05.2019
2019 Թ. ԱՄԵՆԱՄՍՅԱ  ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ  ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ  ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԻ
ՄԱՅԻՍ  ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ.
        <<Էկոնոմիկա և իրավունք>> կենտրոնում մասնագետների շարունակական պրոֆեսիոնալ զարգացման ծրագրի շրջանակներում գործում են <<Հարկային օրենսդրություն, հաշվապահական և հարկային հաշվառում. նորություններ և պարզաբանումներ>> սեմինարներ: Յուրաքանչյուր ամիս հաճախելով 2-2.5 ժամ տևողությամբ այս սեմինարներին՝ կազմակերպությունների ղեկավարները, հաշվապահները, ֆինանսիստները, աուդիտորները և այլ մասնագետները, հնարավորություն են ունենում ծանոթանալու հարկային օրենսդրությունում կատարված (և նախատեսվող) բոլոր փոփոխություններին,  պարզաբանումներ ստանալու առավել բարդ այն խնդիրների և իրավիճակների վերաբերյալ, որոնք առնչվում են հարկային օրենսդրության կիրառման հետ, անթերի վարել հաշվապահական և հարկային հաշվառումը: 

Սեմինարների ամփոփ թեմաներն են.

Նախնական գրանցումը պարտադիր է: Գրանցման համար անհրաժեշտ է ընտրել նախընտրելի օրը, սեղմել կից հղումը և լրացնել համապատասխան դաշտերը: 

1.  16.05.2019

ԺԱՄԸ  

ԳՐԱՆՑՄԱՆ  ՀՂՈՒՄԸ

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.     ՀԱՐԿԱՅԻՆ
ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ. 
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ
ՀԱՐՑ ՈՒ  ՊԱՏԱՍԽԱՆ

18:30

https://forms.gle/MG9iz1ferrrjXSy78    

 2.  16.05.2019

 

 

ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿ. ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ.  
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ. 
ՀԱՐՑ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ

18:45

https://forms.gle/KnGSLBXQeujsRsf37

 3.  17.05.2019

 

 

ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿ՝   ԱԱՀ. ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ. 
ՀԱՐՑ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ

18:30

https://forms.gle/tBqkTd7yXzJsL8EK6

 4.  18.05.2019

 

 

ՌԵԶԻԴԵՆՏԻ ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿ

 

11:30

https://forms.gle/gFkbuTu6jtwUusYg9

 5.  23.05.2019

 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ԵՎ  ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ.
ՀԱՐՑ ՈՒ  ՊԱՏԱՍԽԱՆ

18:30

https://forms.gle/ajZJW3jeDcMFxr899

 6.   25.05.2019

 

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՐԿԱՅԻՆ 
ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ  ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ. 
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ. 
ՀԱՐՑ ՈՒ  ՊԱՏԱՍԽԱՆ

11:20

https://forms.gle/Y7aV7UTd4psGCEfe7

 7.   25.05.2019

 

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՐԿԱՅԻՆ     
ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ. 
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ. 
ՀԱՐՑ ՈՒ  ՊԱՏԱՍԽԱՆ

11:00

https://forms.gle/bRBgNi1T3NX9XyYu9

 8.   27.05.2019

 

 

ՈՉ ՌԵԶԻԴԵՆՏԻ  ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿ. ՇԱՀԱԲԱԺԻՆՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

18:30

https://forms.gle/AcBkZ9RVcWdk63Nu9

 9.    29.05.2019

 

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՐԿԱՅԻՆ 
ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ  ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ  ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ. 
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ. 
ՀԱՐՑ ՈՒ  ՊԱՏԱՍԽԱՆ

18:45

https://forms.gle/yvYVKouMEaKLPPTS6

 10.   29.05.2019

 

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՐԿԱՅԻՆ    
 ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ. 
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ. 
ՀԱՐՑ ՈՒ  ՊԱՏԱՍԽԱՆ

18:30

https://forms.gle/4aw9DBFvdHpQchPk8

11.   30.05.2019

 

 

ՄԱՔՍԱՅԻՆ  ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐ
ԵԱՏՄ  ԵՎ  ԵՐՐՈՐԴ  ԵՐԿՐՆԵՐ  ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ   ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ  ԵՎ  ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ

18:30

https://forms.gle/bvYXbQZgq7Z5C7c68

12.   31.05.2019

 

 

ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ. ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ.
ԲԻԶՆԵՍԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ.
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ. 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ .                        ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ

18:45

https://forms.gle/e2gM9J8oJ6be7Qoq8

« Վերադառնալ ցանկ