Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ. 2020թ. Հունիս ամսվա ժամանակացույց. Գրանցում

15.06.2020
2020 Թ. ԱՄԵՆԱՄՍՅԱ  ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ  ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ  ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԻ
ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ.
        <<Էկոնոմիկա և իրավունք>> կենտրոնում մասնագետների շարունակական պրոֆեսիոնալ զարգացման ծրագրի շրջանակներում գործում են <<Հարկային օրենսդրություն, հաշվապահական և հարկային հաշվառում. նորություններ և պարզաբանումներ>> սեմինարներ: Յուրաքանչյուր ամիս հաճախելով 2-2.5 ժամ տևողությամբ այս սեմինարներին՝ կազմակերպությունների ղեկավարները, հաշվապահները, ֆինանսիստները, աուդիտորները և այլ մասնագետները, հնարավորություն են ունենում ծանոթանալու հարկային օրենսդրությունում կատարված (և նախատեսվող) բոլոր փոփոխություններին,  պարզաբանումներ ստանալու առավել բարդ այն խնդիրների և իրավիճակների վերաբերյալ, որոնք առնչվում են հարկային օրենսդրության կիրառման հետ, անթերի վարել հաշվապահական և հարկային հաշվառումը: 

Սեմինարների ամփոփ թեմաներն են.

Նախնական գրանցումը պարտադիր է: Գրանցման համար անհրաժեշտ է ընտրել նախընտրելի օրը, սեղմել կից հղումը և լրացնել համապատասխան դաշտերը: 

 

ԹԵՄԱ

ԺԱՄԸ

ԳՐԱՆՑՄԱՆ  ՀՂՈՒՄԸ

18.06.2020

 

 

ԱԱՀ. ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ. ՀԱՐՑ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ

18:30

 

https://forms.gle/ UVWQsc2oDd2pz1Ni6  

20.06.2020

 

 

ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿ. ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՐՑ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ


11:00

https://forms.gle/ LXtP3ytUA6H7iTVy9  

23.06.2020

 

 

ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿ. ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ.ՀԱՐՑ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ

 

18:30

https://forms.gle/ 21e96c61tWnD2fTF6  

25.06.2020

 

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ՝ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆԵՐՈՎ. ՀԱՐՑ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ

 

18:30

https://forms.gle/ GzA13YieeMuRmdew9  

27.06.2020

 

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ՝ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆԵՐՈՎ. ՀԱՐՑ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ

11:00

https://forms.gle/ 37MQLv2KVvzZ9yzp6  

 

30.06.2020

 

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ՝ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆԵՐՈՎ. ՀԱՐՑ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ

 

10:30

https://forms.gle/ 2nBqiZ3xLGw4JW139  

« Վերադառնալ ցանկ