Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ (ՖՀՄՍ). Թրեյնինգ-սեմինարներ

04.02.2019
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ 
(ՖՀՄՍ/IFRS-INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

ԹՐԵՅՆԻՆԳ-ՍԵՄԻՆԱՐ <<Էկոնոմիկա և Իրավունք>>  Կենտրոնում

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ

Սեմինարների թեմաները  և մեկնարկային օրը՝ 
05.02.19թ., ժ. 18:30
Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող շահույթ_ՀՀՄՍ-33 
- Միջանկյալ հաշվետվություններ_ՀՀՄՍ-34 

07.02.19թ., ժ. 18:30
- Պահուստներ_ՀՀՄՍ-37
- Աշխատակիցներին հատուցումներ_ՀՀՄՍ-19

14.02.19թ., ժ. 18:30
- Շահութահարկ_ՀՀՄՍ-12

ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 3 Ժամ

Գրանցման և այլ մանրամասների համար կարող եք գրել մեզ կամ զանգահարել 060 65 24 80, 077/091 54 24 81 հեռախոսահամարներով:
« Վերադառնալ ցանկ