Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ. 2019թ. փետրվար ամսվա ժամանակացույց

04.02.2019
2019 Թ. ԱՄԵՆԱՄՍՅԱ  ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ  
ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ  ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԻ
ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ.

        <<Էկոնոմիկա և իրավունք>> կենտրոնում մասնագետների շարունակական պրոֆեսիոնալ զարգացման ծրագրի շրջանակներում գործում են <<Հարկային օրենսդրություն, հաշվապահական և հարկային հաշվառում. նորություններ և պարզաբանումներ>> սեմինարներ: Յուրաքանչյուր ամիս հաճախելով 2-2.5 ժամ տևողությամբ այս սեմինարներին՝ կազմակերպությունների ղեկավարները, հաշվապահները, ֆինանսիստները, աուդիտորները և այլ մասնագետները, հնարավորություն են ունենում ծանոթանալու հարկային օրենսդրությունում կատարված (և նախատեսվող) բոլոր փոփոխություններին,  պարզաբանումներ ստանալու առավել բարդ այն խնդիրների և իրավիճակների վերաբերյալ, որոնք առնչվում են հարկային օրենսդրության կիրառման հետ, անթերի վարել հաշվապահական և հարկային հաշվառումը: 


Սեմինարների ամփոփ թեմաներն են.
(Նախնական գրանցումը պարտադիր է: Գրանցման համար անհրաժեշտ է ընտրել նախընտրելի օրը, սեղմել կից հղումը և լրացնել համապատասխան դաշտերը:)

1. Հարկային օրենսդրություն. Հարկային վարչարարություն. Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ. Նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
16.02.2019 10:30 https://goo.gl/forms/SJXc56RIhLrHsl2D3

2. Հարկային օրենսդրություն. Հարկային հսկողություն՝ Հարկային ստուգումներ և հարկային ուսումնասիրություններ. Հարկային պատասխանատվություն. Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ. Նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
21.02.2019 18:30 https://goo.gl/forms/cZ79ngvbRFRWl8QB3

3. Հարկային օրենսդրություն. Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ՝ բոլոր հարկատեսակներով. Հարկ վճարողների անձնական հաշվի քարտերը. Առանձին հարկատեսակների գծով նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
22.02.2019 18:45 https://goo.gl/forms/z75age5OgRMsNXLs1

4. Հարկային օրենսդրություն. Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ՝ բոլոր հարկատեսակներով. Հաշվարկային փաստաթղթեր. Նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
23.02.2019 10:30 https://goo.gl/forms/2oLxyR2lRXAKtYm52

5. Հարկային օրենսդրություն. Հարկային ստուգումների իրականացման ընթացակարգերը. Ինչպես ճիշտ նախապատրաստվել հարկային ստուգումներին. Գործառույթներ, խնդիրներ, իրավիճակներ. Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ. Նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
25.02.2019 18:30 https://goo.gl/forms/ur4ewzP5V04WJams2

6. Շահութահարկ (ռեզիդենտների). Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ. Նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պատասխան.
Սեմինարի յուրաքանչյուր օրվա թեմաներին ծանոթացեք կից հղումներով` 
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
18.02.2019 18:45 https://goo.gl/forms/4j57KfHfnU6l1t7a2
19.02.2019 18:45 https://goo.gl/forms/4LU1nXaNGk4ASlQ42
25.02.2019 18:45 https://goo.gl/forms/uzMtwFgIjBRfSFi93
26.02.2019 18:45 https://goo.gl/forms/ZR0WgFCUU9LDCehR2

7. Շահութահարկ (ոչ ռեզիդենտների), Շահաբաժիններ, Միջազգային պայմանագրեր. Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ. Նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
26.02.2019 18:30 https://goo.gl/forms/G8CBqvixllWIOIil2

8. Ավելացված արժեքի հարկ՝ ԱԱՀ, ակցիզային հարկ. Նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
19.02.2019 18:45 https://goo.gl/forms/KeFe4Yd7ctcJKJoG2
23.02.2019 13:15 https://goo.gl/forms/7IgX8Dy018aOPAns1
28.02.2019 18:45 https://goo.gl/forms/xduqzfSmcjU4JlUi1

9. Մաքսային և հարկային օրենսդրություն ու կարգավորումներ, մաքսային ընթացակարգեր, ԵՏՄ և երրորդ երկրներ ապրանքների և ծառայությունների արտահանում և ներմուծում. Նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
23.02.2019 11:00 https://goo.gl/forms/ddTY1jbBaR46CBJU2

10. Շրջանառության հարկ. Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ. Նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
27.02.2019 18:45 https://goo.gl/forms/yipxyAkDydz0eE3e2

11. Եկամտային հարկ. Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ. Նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
22.02.2019 18:45 https://goo.gl/forms/9EiQ6T0mf3xSBrak2

12. Աշխատանքային օրենսդրություն և եկամտային հարկ. Նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
27.02.2019 18:30 https://goo.gl/forms/iuYnlpOADVhQuOv12



                        ԹԵՄԱՏԻԿ  ԵՎ  ԱՐՏԱՀԵՐԹ  ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ,  
                       ԹՐԵՅՆԻՆԳ-ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

1. ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ-ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ ԱՌԱՆՑ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԲՐՈՔԵՐՆԵՐՆԵՐԻՆ ԴԻՄԵԼՈՒ. ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԵԱՏՄ. ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԵՐՐՈՐԴ ԵՐԿՐՆԵՐ.  Աջակցություն <<Ապրանքների հայտարարագիր>> էլեկտրոնային համակարգով ինքնուրույն աշխատելուն. Թրեյնինգ-դասընթաց
ՄԵԿՆԱՐԿԻ ՕՐԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
21.02.2019 18:30 https://goo.gl/forms/PLgrEK633jRp1bX12

2. Ինչպես կազմել ֆինանսական հաշվետվությունները համաձայն օրենսդրական պահանջներին Հանրային հատվածի կազմակերպություններում
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
23.02.2019 14:00 https://goo.gl/forms/lJ5EtcAjzKEw5Q1e2

3. Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ (ՖՀՄՍ/IFRS). ՀՀՄՍ-1_Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
26.02.2019 18:30 https://goo.gl/forms/fQkpQxqpSoHePjKn1



Հարցերի և այլ մանրամասների համար կարող եք զանգահարել 
060 65-24-80, 060 65-24-84, 077 54-24-81, 091 54-24-81 
հեռախոսահամարներով 
կամ գրել  economcentre@gmail.com    էլ. հասցեին:












« Վերադառնալ ցանկ