Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ. 2019թ. հունվար ամսվա ժամանակացույց

08.01.2019
2019 Թ. ԱՄԵՆԱՄՍՅԱ  ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ  
ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ  ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԻ
ՀՈՒՆՎԱՐ  ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ.

        <<Էկոնոմիկա և իրավունք>> կենտրոնում մասնագետների շարունակական պրոֆեսիոնալ զարգացման ծրագրի շրջանակներում գործում են <<Հարկային օրենսդրություն, հաշվապահական և հարկային հաշվառում. նորություններ և պարզաբանումներ>> սեմինարներ: Յուրաքանչյուր ամիս հաճախելով 2-2.5 ժամ տևողությամբ այս սեմինարներին՝ կազմակերպությունների ղեկավարները, հաշվապահները, ֆինանսիստները, աուդիտորները և այլ մասնագետները, հնարավորություն են ունենում ծանոթանալու հարկային օրենսդրությունում կատարված (և նախատեսվող) բոլոր փոփոխություններին,  պարզաբանումներ ստանալու առավել բարդ այն խնդիրների և իրավիճակների վերաբերյալ, որոնք առնչվում են հարկային օրենսդրության կիրառման հետ, անթերի վարել հաշվապահական և հարկային հաշվառումը: 


Սեմինարների ամփոփ թեմաներն են.
(Նախնական գրանցումը պարտադիր է: Գրանցման համար անհրաժեշտ է ընտրել նախընտրելի օրը, սեղմել կից հղումը և լրացնել համապատասխան դաշտերը:)

1. Հարկային օրենսդրություն. Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ՝ բոլոր հարկատեսակներով. Հարկ վճարողների անձնական հաշվի քարտերը. Առանձին հարկատեսակների գծով նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
19.01.2019 10:30 https://goo.gl/forms/c0HSd5AW3Goedb7n1

2. Հարկային օրենսդրություն. Հարկային վարչարարություն. Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ. Նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
19.01.2019 13:00 https://goo.gl/forms/a7zlB2FJ4mDISbAt1

3. Հարկային օրենսդրություն. Հարկային ստուգումների իրականացման ընթացակարգերը. Ինչպես ճիշտ նախապատրաստվել հարկային ստուգումներին. Գործառույթներ, խնդիրներ, իրավիճակներ. Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ. Նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
22.01.2019 18:30 https://goo.gl/forms/DxI50fPqMBJOixR92

4. Հարկային օրենսդրություն. Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ՝ բոլոր հարկատեսակներով. Հարկային պարտավորությունների, դեբետային գումարների, գերավճարների և միասնական հաշվի գումարների հաշվառումը. Նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
23.01.2019 18:45 https://goo.gl/forms/o6bCrXV2XznZLSaG3

5. Հարկային օրենսդրություն. Հարկային հսկողություն՝ Հարկային ստուգումներ և հարկային ուսումնասիրություններ. Հարկային պատասխանատվություն. Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ. Նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
24.01.2019 18:30 https://goo.gl/forms/PbX2bUJVnZY7wCfE2

6. Հարկային օրենսդրություն. Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ՝ բոլոր հարկատեսակներով. Հաշվարկային փաստաթղթեր. Նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
25.01.2019 18:45 https://goo.gl/forms/wTHm8AyKvdGb6QVA3

7. Հարկային օրենսդրություն. Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ՝ բոլոր հարկատեսակներով. Ակցիզային դրոշմանիշերով և(կամ) դրոշմապիտակներով ապրանքների դրոշմավորման հետ կապված խնդիրները. Դրոշմավորման կանոնները և դրանց խախտման դեպքում պատասխանատվության նորմերը. Նորություններ և պարզաբանումներ.Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
31.01.2019 18:45 https://goo.gl/forms/Q13qqh2MwWeFwFqu1

8. 
 Շահութահարկ (ռեզիդենտների). Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ. Նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
19.01.2019 11:00 https://goo.gl/forms/KAiKKKUNGovphH042

9.  Շահութահարկ (ռեզիդենտների) և շրջանառության հարկ. Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ. Նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
19.01.2019 11:00 https://goo.gl/forms/wCPUsd5wiSTnS3xr2

10. Շահութահարկ (ոչ ռեզիդենտների), Շահաբաժիններ, Միջազգային պայմանագրեր. Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ. Նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
29.01.2019 18:30 https://goo.gl/forms/2ZqJwJ9VnsisysGA3

11. Ավելացված արժեքի հարկ՝ ԱԱՀ, ակցիզային հարկ. Նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
18.01.2019 18:45 https://goo.gl/forms/1mSRZfLCxDjhKEFb2
26.01.2019 10:30 https://goo.gl/forms/OHFolrJej9SzXcel2
26.01.2019 13:15 https://goo.gl/forms/m3eZqkHz9gUcz5pp1

12. Մաքսային և հարկային օրենսդրություն ու կարգավորումներ, մաքսային ընթացակարգեր, ԵՏՄ և երրորդ երկրներ ապրանքների և ծառայությունների արտահանում և ներմուծում. Նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
26.01.2019 11:00 https://goo.gl/forms/kh6VUsq7YG5N2Wef1

13. Շրջանառության հարկ. Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ. Նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
19.01.2019 13:00 https://goo.gl/forms/Jw65YQcTDflPjvwX2

14. Եկամտային հարկ. Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ. Նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
25.01.2019 18:45 https://goo.gl/forms/OJma70vrtaTsQq0l1

15. Աշխատանքային օրենսդրություն և եկամտային հարկ. Նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
26.01.2019 13:00 https://goo.gl/forms/pVz7SjIIGVPtgv6W2


Հարցերի և այլ մանրամասների համար կարող եք զանգահարել 
060 65-24-80, 060 65-24-84, 077 54-24-81, 091 54-24-81 
հեռախոսահամարներով 
կամ գրել  economcentre@gmail.com    էլ. հասցեին:
« Վերադառնալ ցանկ