Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ. 2018թ. դեկտեմբեր ամսվա ժամանակացույց

05.12.2018
2018 Թ. ԱՄԵՆԱՄՍՅԱ  ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ  
ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ  ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԻ
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ.

        <<Էկոնոմիկա և իրավունք>> կենտրոնում մասնագետների շարունակական պրոֆեսիոնալ զարգացման ծրագրի շրջանակներում գործում են <<Հարկային օրենսդրություն, հաշվապահական և հարկային հաշվառում. նորություններ և պարզաբանումներ>> սեմինարներ: Յուրաքանչյուր ամիս հաճախելով 2-2.5 ժամ տևողությամբ այս սեմինարներին՝ կազմակերպությունների ղեկավարները, հաշվապահները, ֆինանսիստները, աուդիտորները և այլ մասնագետները, հնարավորություն են ունենում ծանոթանալու հարկային օրենսդրությունում կատարված (և նախատեսվող) բոլոր փոփոխություններին,  պարզաբանումներ ստանալու առավել բարդ այն խնդիրների և իրավիճակների վերաբերյալ, որոնք առնչվում են հարկային օրենսդրության կիրառման հետ, անթերի վարել հաշվապահական և հարկային հաշվառումը: 


Սեմինարների ամփոփ թեմաներն են.
(Նախնական գրանցումը պարտադիր է: Գրանցման համար անհրաժեշտ է ընտրել նախընտրելի օրը, սեղմել կից հղումը և լրացնել համապատասխան դաշտերը:)

1. Հարկային օրենսդրություն. Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ՝ բոլոր հարկատեսակներով. Հարկային պարտավորությունների, դեբետային գումարների, գերավճարների և միասնական հաշվի գումարների հաշվառումը. Նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
12.12.2018 18:45 https://goo.gl/forms/SNHBOfan67RX4mYq2

2. Հարկային օրենսդրություն. Հարկային վարչարարություն. Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ. Նորություններ և պարզաբանումներ.Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
15.12.2018 10:30 https://goo.gl/forms/nEd9gwW2pv6gU2wG2
17.12.2018 18:30 https://goo.gl/forms/DuTAGE4ngLllHb4l2

3. Հարկային օրենսդրություն. Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ՝ բոլոր հարկատեսակներով. Հարկ վճարողների անձնական հաշվի քարտերը. Նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
22.12.2018 10:30 https://goo.gl/forms/35Bkv0KqdkcJkViR2

4. Հարկային օրենսդրություն. Հարկային հսկողություն՝ Հարկային ստուգումներ և հարկային ուսումնասիրություններ. Հարկային պատասխանատվություն. Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ. Նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
26.12.2018 18:30 https://goo.gl/forms/WHYOj6ajQjyGsMJ52

5. 
Շահութահարկ (ռեզիդենտների). Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ. Նորություններ և պարզաբանումներ.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
14.12.2018 18:45 https://goo.gl/forms/uA53boaJRORT8tqj1

6. Շահութահարկ (ոչ ռեզիդենտների), Շահաբաժիններ, Միջազգային պայմանագրեր. Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ. Նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
21.12.2018 18:30 https://goo.gl/forms/Ps0JiW3qdyjf6Uew1

7. Ավելացված արժեքի հարկ՝ ԱԱՀ, ակցիզային հարկ. Նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
15.12.2018 13:00 https://goo.gl/forms/IWhvX9kHcjMJDcnK2
22.12.2018 13:15 https://goo.gl/forms/4euBZZu733JiVGl73

8. Մաքսային և հարկային օրենսդրություն ու կարգավորումներ, մաքսային ընթացակարգեր, ԵՏՄ և երրորդ երկրներ ապրանքների և ծառայությունների արտահանում և ներմուծում. Նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
22.12.2018 11:00 https://goo.gl/forms/KdtD5KcygNdh99yn1

9. Եկամտային հարկ. Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ. Նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
19.12.2018 18:45 https://goo.gl/forms/4aBRrO48gKFJvlKh2

10. Աշխատանքային օրենսդրություն և եկամտային հարկ. Նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պատասխան
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ  ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
22.12.2018 13:00 https://goo.gl/forms/Do16rZkLcYm10Sxp1Հարցերի և այլ մանրամասների համար կարող եք զանգահարել 
060 65-24-80, 060 65-24-84, 077 54-24-81, 091 54-24-81 
հեռախոսահամարներով 
կամ գրել  economcentre@gmail.com    էլ. հասցեին:
« Վերադառնալ ցանկ