Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ

07.11.2018
2018 Թ. ԱՄԵՆԱՄՍՅԱ  ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ  
ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ  ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԻ
ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ.

        <<Էկոնոմիկա և իրավունք>> կենտրոնում մասնագետների շարունակական պրոֆեսիոնալ զարգացման ծրագրի շրջանակներում գործում են <<Հարկային օրենսդրություն, հաշվապահական և հարկային հաշվառում. նորություններ և պարզաբանումներ>> սեմինարներ: Յուրաքանչյուր ամիս հաճախելով 2-2.5 ժամ տևողությամբ այս սեմինարներին՝ կազմակերպությունների ղեկավարները, հաշվապահները, ֆինանսիստները, աուդիտորները և այլ մասնագետները, հնարավորություն են ունենում ծանոթանալու հարկային օրենսդրությունում կատարված (և նախատեսվող) բոլոր փոփոխություններին,  պարզաբանումներ ստանալու առավել բարդ այն խնդիրների և իրավիճակների վերաբերյալ, որոնք առնչվում են հարկային օրենսդրության կիրառման հետ, անթերի վարել հաշվապահական և հարկային հաշվառումը: 


Սեմինարների ամփոփ թեմաներն են.
(Նախնական գրանցումը պարտադիր է: Գրանցման համար անհրաժեշտ է ընտրել նախընտրելի օրը, սեղմել կից հղումը և լրացնել համապատասխան դաշտերը:)

1. Հարկային օրենսդրություն. Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ՝ բոլոր հարկատեսակներով. Նորություններ և պարզաբանումներ.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
27.11.2018 18:45 https://goo.gl/forms/5SW0tiAmWJM4l6mh1

2. Հարկային օրենսդրություն. Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ՝ բոլոր հարկատեսակներով. Հաշվարկային փաստաթղթեր. Նորություններ և պարզաբանումներ.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
14.11.2018 18:45 https://goo.gl/forms/GUsMAKI11ErvGP463
17.11.2018 10:30 https://goo.gl/forms/oBTDBjUHZG7MKVPS2

3. 
Հարկային օրենսդրություն. Հարկային վարչարարություն. Հարկային հսկողություն՝ Հարկային ստուգումներ և հարկային ուսումնասիրություններ. Հարկային պատասխանատվություն. Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ. Նորություններ և պարզաբանումներ.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
24.11.2018 10:30 https://goo.gl/forms/NPsxQlQjXMy0tvBx2
26.11.2018 18:30 https://goo.gl/forms/QGbLxcE7aN8La8ZA3

4. Հարկային օրենսդրություն. Հարկային վարչարարություն. Հարկային հսկողություն՝ Հարկային ստուգումներ և հարկային ուսումնասիրություններ. Հարկային պատասխանատվություն. Նոր սերնդի Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ (ՀԴՄ-ներ). Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ. Նորություններ և պարզաբանումներ.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
21.11.2018 18:30 https://goo.gl/forms/8KpW2rmJjigjbhGj2

5. Շահութահարկ (ռեզիդենտների). Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ. Նորություններ և պարզաբանումներ.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
17.11.2018 11:00 https://goo.gl/forms/HAcWJdiIblK2L5Lt1

6. Շահութահարկ (ոչ ռեզիդենտների), Շահաբաժիններ, Միջազգային պայմանագրեր. Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ. Նորություններ և պարզաբանումներ.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
28.11.2018 18:30 https://goo.gl/forms/7QfjOX69p2dvXw0U2

7. Շրջանառության հարկ. Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ. Նորություններ և պարզաբանումներ.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
17.11.2018 12:30 https://goo.gl/forms/ywrwzXKCOentBJCC3

8. Ավելացված արժեքի հարկ՝ ԱԱՀ, ակցիզային հարկ. Նորություններ և պարզաբանումներ.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
16.11.2018 18:45 https://goo.gl/forms/Rw5x0kEMrzlfmGw33
19.11.2018 18:45 https://goo.gl/forms/9xdTVGFMWNjgUTCH2
24.11.2018 13:15 https://goo.gl/forms/MbJISK2cl3Aio9lb2

9. Մաքսային և հարկային օրենսդրություն ու կարգավորումներ, մաքսային ընթացակարգեր, ԵՏՄ և երրորդ երկրներ ապրանքների և ծառայությունների արտահանում և ներմուծում. Նորություններ և պարզաբանումներ.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
24.11.2018 11:00 https://goo.gl/forms/fwj61EFgwgDzxJX63

10. Եկամտային հարկ. Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ. Նորություններ և պարզաբանումներ.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
22.11.2018 18:45 https://goo.gl/forms/8lcbYYaHpl1Fu7Cn1

11. Աշխատանքային օրենսդրություն և եկամտային հարկ. Նորություններ և պարզաբանումներ.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
29.11.2018 18:30 https://goo.gl/forms/9xiVqalVK7rU09sf2

12. Հարկ վճարողների անձնական հաշվի քարտերը: Հարկային պարտավորությունների, դեբետային գումարների, գերավճարների և միասնական հաշվի գումարների  հաշվառումը: Առանձին հարկատեսակների գծով նորություններ և պարզաբանումներ: Հարց ու պատասխան.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
23.11.2018 18:45 https://goo.gl/forms/ARNnQQDilPXi1old2


ԹԵՄԱՏԻԿ ԵՎ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ

1. Հարկման առանձնահատկությունները IT ոլորտի կազմակերպություններում. Հարկային օրենսդրություն. Նորություններ և պարզաբանումներ. Խորհրդատվություն. Հարց ու պատասխան.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
27.11.2018 18:45 https://goo.gl/forms/gdN6qxH8EhVKwuYu2

2. Մաքսային ինքնահայտարարագրում. Լիազորված տնտեսական օպերատորի կարգավիճակին անցնելու հմտությունները, հնարավորություններն ու առավելությունները. Մաքսային հայտարարագրման էլեկտրոնային համակարգ ինքնուրույն մուտք գործելու, անհրաժեշտ գործառույթներ իրականացնելու, առանց մաքսային բրոքերներին դիմելու ինքնուրույն աշխատելու հմտությունների ձևավորումը.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
28.11.2018 18:30 https://goo.gl/forms/T6ef50pgEBrpCWOU2

3. Հաշվապահական հաշվառման և հարկման առանձնահատկություններն ու խնդիրները հիմնադրամներում, բարեգործական կազմակերպություններում,  ձեռնարկությունների միություններում և հասարակական կազմակերպություններում (ՀԿ).
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
30.11.2018 18:30 https://goo.gl/forms/pcqay8xOMxYVeNMI2

4.
Հարկ վճարողների անձնական հաշվի քարտերի վարման էլեկտրոնային կառավարման համակարգ ինքնուրույն մուտք գործելու, ամբողջական ծավալով անհրաժեշտ գործառույթներ իրականացնելու գործընթացը. Պրակտիկ թրեյնինգ-սեմինար.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
24.11.2018 13:00 https://goo.gl/forms/PN4kXrmK6ofBiCvx2

5. Բիզնեսի գնահատումը ՀՀ-ում. Գնահատման առանձնահատկությունները, մեթոդները, գործիքները.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
24.11.2018 11:30 https://goo.gl/forms/y6XqME6lQl5ewCJl2

6. Ֆինանսական վերլուծություն. Նպատակը, խնդիրները, գործիքները, մեթոդները և վերջիններիս կիրառումը.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
24.11.2018 13:00 https://goo.gl/forms/NaY9i1leiEGXc3a83


Հարցերի և այլ մանրամասների համար կարող եք զանգահարել 
060 65-24-80, 060 65-24-84, 077 54-24-81, 091 54-24-81 
հեռախոսահամարներով 
կամ գրել  economcentre@gmail.com    էլ. հասցեին:« Վերադառնալ ցանկ