Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ (ՖՀՄՍ). Թրեյնինգ-սեմինար

09.10.2018
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ (ՖՀՄՍ/IFRS-INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

ԹՐԵՅՆԻՆԳ-ՍԵՄԻՆԱՐ <<Էկոնոմիկա և Իրավունք>>  Կենտրոնում

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ

Սեմինարի թեմա՝
 - Հասույթ_ՀՀՄՍ 18
Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն, փոփոխությունների հաշվապահական հաշվառման գնահատումներ և սխալներ_ՀՀՄՍ 8
 - Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող դեպքեր_ՀՀՄՍ 10

ՍԵՄԻՆԱՐԻ ՄԵԿՆԱՐԿԸ՝ 11.10.18թ., ժ. 18:30
ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 2 Ժամ

Գրանցման և այլ մանրամասների համար կարող եք գրել մեզ կամ զանգահարել 060 65 24 80, 077/091 54 24 81 հեռախոսահամարներով:
« Վերադառնալ ցանկ