Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ

05.10.2018
2018 Թ. ԱՄԵՆԱՄՍՅԱ  ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ  
ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ  ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԻ
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ.

        <<Էկոնոմիկա և իրավունք>> կենտրոնում մասնագետների շարունակական պրոֆեսիոնալ զարգացման ծրագրի շրջանակներում գործում են <<Հարկային օրենսդրություն, հաշվապահական և հարկային հաշվառում. նորություններ և պարզաբանումներ>> սեմինարներ: Յուրաքանչյուր ամիս հաճախելով 2-2.5 ժամ տևողությամբ այս սեմինարներին՝ կազմակերպությունների ղեկավարները, հաշվապահները, ֆինանսիստները, աուդիտորները և այլ մասնագետները, հնարավորություն են ունենում ծանոթանալու հարկային օրենսդրությունում կատարված (և նախատեսվող) բոլոր փոփոխություններին,  պարզաբանումներ ստանալու առավել բարդ այն խնդիրների և իրավիճակների վերաբերյալ, որոնք առնչվում են հարկային օրենսդրության կիրառման հետ, անթերի վարել հաշվապահական և հարկային հաշվառումը: 


Սեմինարների ամփոփ թեմաներն են.
(Նախնական գրանցումը պարտադիր է: Գրանցման համար անհրաժեշտ է ընտրել նախընտրելի օրը, սեղմել կից հղումը և լրացնել համապատասխան դաշտերը:)

1. Հարկային օրենսդրություն. Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ. Նորություններ և պարզաբանումներ.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
20.10.2018 11:00 https://goo.gl/forms/Xb7cSSaXUL9KHRKn1
29.10.2018 18:45 https://goo.gl/forms/EEDfCnNB6wD6KbcY2
30.10.2018 18:45 https://goo.gl/forms/YbRfiMRj6uSJJv9z2

2. Հարկային օրենսդրություն. Հարկային հսկողություն՝ Հարկային ստուգումներ և հարկային ուսումնասիրություններ. Հարկային պատասխանատվություն. Հարկային հարցեր և հիմնախնդիրներ. Նորություններ և պարզաբանումներ.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
15.10.2018 18:30 https://goo.gl/forms/wNp85J4jLRE3D86G2
23.10.2018 18:30 https://goo.gl/forms/ul3K35MnuZJ7mm8Z2

3. Շահութահարկ (ռեզիդենտների). Նորություններ և պարզաբանումներ.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
20.10.2018 11:00 https://goo.gl/forms/8Ubu9PUe4WqXCAGA3

4. Շահութահարկ (ոչ ռեզիդենտների), Շահաբաժիններ, Միջազգային պայմանագրեր (2017թ. արդյունքներով շահութահարկի հաշվարկների և հաշվետվության պատրաստման խնդիրները, Հարկային օրենսգրքով նախատեսված հարկային օրենսդրության մեջ իրականացված փոփոխությունները).
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
24.10.2018 18:30 https://goo.gl/forms/gQ6g4o20W4ACU7WC3

5. Շրջանառության հարկ. Նորություններ և պարզաբանումներ.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
20.10.2018 12:30 https://goo.gl/forms/FfeZljC2kH9Z7rCY2

6. Եկամտային հարկ. Նորություններ և պարզաբանումներ.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
26.10.2018 18:45 https://goo.gl/forms/1s8zodM45pZ45u1m2

7. Ավելացված արժեքի հարկ՝ ԱԱՀ, ակցիզային հարկ. Նորություններ և պարզաբանումներ.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
16.10.2018 18:45 https://goo.gl/forms/EkNbHqUYsmJiMaG42
19.10.2018 18:45 https://goo.gl/forms/42lw3goMmSyWiHrw1

8. Մաքսային և հարկային օրենսդրություն ու կարգավորումներ, մաքսային ընթացակարգեր, ԵՏՄ և երրորդ երկրներ ապրանքների և ծառայությունների արտահանում և ներմուծում. Նորություններ և պարզաբանումներ.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
- - -

9. Աշխատանքային օրենսդրություն և եկամտային հարկ. Նորություններ և պարզաբանումներ.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
31.10.2018 18:30 https://goo.gl/forms/3uRTt6mRswrRIsUf2


ԹԵՄԱՏԻԿ ԵՎ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ

1. Հարկման առանձնահատկությունները IT ոլորտի կազմակերպություններում. Հարկային օրենսդրություն. Նորություններ և պարզաբանումներ. Խորհրդատվություն. Հարց ու պատասխան.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
30.10.2018 18:45 https://goo.gl/forms/nZdZVUpTzH2GCQhn2

2. Հանրային սննդի ոլորտի կազմակերպությունների՝ արտոնագրային վճարից շրջաառության հարկին անցնելու, Հարկային օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան I անգամ նոր ձևով հաշվետվության ներկայացման և հանձնման կարգը, բոլոր անհրաժեշտ և խնդրահարույց հարցերի պարզաբանումներ.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
17.10.2018 18:45 https://goo.gl/forms/4bf7E9wgvqs6xJ3b2
 
3. Մաքսային ինքնահայտարարագրում. Լիազորված տնտեսական օպերատորի կարգավիճակին անցնելու հմտությունները, հնարավորություններն ու առավելությունները. Մաքսային հայտարարագրման էլեկտրոնային համակարգ ինքնուրույն մուտք գործելու, անհրաժեշտ գործառույթներ իրականացնելու, առանց մաքսային բրոքերներին դիմելու ինքնուրույն աշխատելու հմտությունների ձևավորումը.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
30.10.2018 18:30 https://goo.gl/forms/OtQxuNWPXoouRCVC2

4. Հաշվապահական հաշվառման և հարկման առանձնահատկություններն ու խնդիրները բարեգործական կազմակերպություններում, հիմնադրամներում, ձեռնարկությունների միություններում և հասարակական կազմակերպություններում (ՀԿ).
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
30.10.2018 18:45 https://goo.gl/forms/ICJjjB47GU6nsSYz2

5. Բիզնեսի գնահատումը ՀՀ-ում. Գնահատման առանձնահատկությունները, մեթոդները, գործիքները.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
27.10.2018 18:30 https://goo.gl/forms/nnBTeUNOsvvu5UFj1

6. Ֆինանսական վերլուծություն. Նպատակը, խնդիրները, գործիքները, մեթոդները և վերջիններիս կիրառումը.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
27.10.2018 18:30 https://goo.gl/forms/cfv5rM3a8e4K1Z9k2

Հարցերի և այլ մանրամասների համար կարող եք զանգահարել 
060 65-24-80, 060 65-24-84, 077 54-24-81, 091 54-24-81 
հեռախոսահամարներով 
կամ գրել  economcentre@gmail.com    էլ. հասցեին:
« Վերադառնալ ցանկ