Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ

04.09.2018
2018 Թ. ԱՄԵՆԱՄՍՅԱ  ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ  
ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ  ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԻ
ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ.

        <<Էկոնոմիկա և իրավունք>> կենտրոնում մասնագետների շարունակական պրոֆեսիոնալ զարգացման ծրագրի շրջանակներում գործում են <<Հարկային օրենսդրություն, հաշվապահական և հարկային հաշվառում. նորություններ և պարզաբանումներ>> սեմինարներ: Յուրաքանչյուր ամիս հաճախելով 2-2.5 ժամ տևողությամբ այս սեմինարներին՝ կազմակերպությունների ղեկավարները, հաշվապահները, ֆինանսիստները, աուդիտորները և այլ մասնագետները, հնարավորություն են ունենում ծանոթանալու հարկային օրենսդրությունում կատարված (և նախատեսվող) բոլոր փոփոխություններին,  պարզաբանումներ ստանալու առավել բարդ այն խնդիրների և իրավիճակների վերաբերյալ, որոնք առնչվում են հարկային օրենսդրության կիրառման հետ, անթերի վարել հաշվապահական և հարկային հաշվառումը: 


Սեմինարների ամփոփ թեմաներն են.
(Նախնական գրանցումը պարտադիր է: Գրանցման համար անհրաժեշտ է ընտրել նախընտրելի օրը, սեղմել կից հղումը և լրացնել համապատասխան դաշտերը:)

1. Հարկային հարցեր (հարկային օրենսդրություն, ուղղակի և անուղղակի հարկեր, 
տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ). հարկային նորություններ և պարզաբանումներ.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
18.09.2018 18:30 https://goo.gl/forms/Cc5rHNnkCsdY4lwE2
19.09.2018 18:30 https://goo.gl/forms/fHfs55GOuErR0PVc2
29.09.2018 10:30 https://goo.gl/forms/rbMPwtHOlkmrwzv03

2. Հարկային հարցեր՝ բոլոր հարկատեսակներով. Նորություններ և պարզաբանումներ. Հարց ու պասասխան.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
13.09.2018 18:45 https://goo.gl/forms/DRmeAFbHEhwoFuc93
28.09.2018 18:45 https://goo.gl/forms/0xWzDHzeyMgHaJvL2

3. Շահութահարկ (ռեզիդենտների) և շրջանառության հարկ. Նորություններ և պարզաբանումներ.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
22.09.2018 11:00 https://goo.gl/forms/u4USwucXl3T5jVkx1

4. Շահութահարկ (ոչ ռեզիդենտների), Շահաբաժիններ, Միջազգային պայմանագրեր (2017թ. արդյունքներով շահութահարկի հաշվարկների և հաշվետվության պատրաստման խնդիրները, Հարկային օրենսգրքով նախատեսված հարկային օրենսդրության մեջ իրականացված փոփոխությունները).

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
20.09.2018 18:30 https://goo.gl/forms/y7jtqy9qCUCdNnpu1

5. Շ
րջանառության հարկ. Նորություններ և պարզաբանումներ.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
22.09.2018 12:30 https://goo.gl/forms/5FyDR5i4o8BYSeUL2

6. Եկամտային հարկ. Նորություններ և պարզաբանումներ.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
17.09.2018 18:45 https://goo.gl/forms/z4SbFfakrzItwRWH3

7. Ավելացված արժեքի հարկ՝ ԱԱՀ, ակցիզային հարկ. Նորություններ և պարզաբանումներ.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
13.09.2018 18:45 https://goo.gl/forms/Bjm1oIaA3YtwkWsi1
15.09.2018 13:15 https://goo.gl/forms/szlMAIymgyfgZ8P72
18.09.2018 18:45 https://goo.gl/forms/Uu8qEOU7rRAPAvwA2
28.09.2018 18:45 https://goo.gl/forms/CBxBiwr8rx4H7S0f2

8. Մաքսային և հարկային օրենսդրություն ու կարգավորումներ, ԵՏՄ և երրորդ երկրներ ապրանքների և ծառայությունների արտահանում և ներմուծում.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
15.09.2018 11:00 https://goo.gl/forms/MafbVNc1NrIbkr7U2

9. Աշխատանքային օրենսդրություն և եկամտային հարկ. Նորություններ և պարզաբանումներ.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
26.09.2018 18:30 https://goo.gl/forms/kCHRwSrUjmREsdbr1

10. Մաքսային հայտարարագրման էլեկտրոնային համակարգ. Ապրանքային հայտարարագրերի էլեկտրոնային լրացում և ներկայացում. Փաստաթղթերի միասնական արխիվի կիրառություն. Ապրանքների  հայտարարագրի ճշգրտում.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
28.09.2018 18:30 https://goo.gl/forms/Uyr17k5C1dyIRg6C3

Հարցերի և այլ մանրամասների համար կարող եք զանգահարել 
060 65-24-80, 060 65-24-84, 077 54-24-81, 091 54-24-81 
հեռախոսահամարներով 
կամ գրել  economcentre@gmail.com    էլ. հասցեին:« Վերադառնալ ցանկ