Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ

06.08.2018
2018 Թ. ԱՄԵՆԱՄՍՅԱ  ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ  
ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ  ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԻ
ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ.

        <<Էկոնոմիկա և իրավունք>> կենտրոնում մասնագետների շարունակական պրոֆեսիոնալ զարգացման ծրագրի շրջանակներում գործում են <<Հարկային օրենսդրություն, հաշվապահական և հարկային հաշվառում. նորություններ և պարզաբանումներ>> սեմինարներ: Յուրաքանչյուր ամիս հաճախելով 2-2.5 ժամ տևողությամբ այս սեմինարներին՝ կազմակերպությունների ղեկավարները, հաշվապահները, ֆինանսիստները, աուդիտորները և այլ մասնագետները, հնարավորություն են ունենում ծանոթանալու հարկային օրենսդրությունում կատարված (և նախատեսվող) բոլոր փոփոխություններին,  պարզաբանումներ ստանալու առավել բարդ այն խնդիրների և իրավիճակների վերաբերյալ, որոնք առնչվում են հարկային օրենսդրության կիրառման հետ, անթերի վարել հաշվապահական և հարկային հաշվառումը: 


Սեմինարների ամփոփ թեմաներն են.
(Նախնական գրանցումը պարտադիր է: Գրանցման համար անհրաժեշտ է ընտրել նախընտրելի օրը, սեղմել կից հղումը և լրացնել համապատասխան դաշտերը:)

1. Հարկային հարցեր (հարկային օրենսդրություն, ուղղակի և անուղղակի հարկեր, 
տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ). հարկային նորություններ և պարզաբանումներ.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
15.08.2018 18:30 https://goo.gl/forms/rL1ZpN3imdDhKMGP2
17.08.2018 18:30 https://goo.gl/forms/nCZZSKnm7oaBveDj2
29.08.2018 18:45 https://goo.gl/forms/8o2XvVFxKoKCcaJu1
31.08.2018 18:30 https://goo.gl/forms/0rphobNiPjaa82er2

2. Շահութահարկ (ռեզիդենտների) և շրջանառության հարկ. Նորություններ և պարզաբանումներ.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
18.08.2018 10:30 https://goo.gl/forms/QGYg4cXki1gFleNB3

3. Շահութահարկ (ոչ ռեզիդենտների), Շահաբաժիններ, Միջազգային պայմանագրեր (2017թ. արդյունքներով շահութահարկի հաշվարկների և հաշվետվության պատրաստման խնդիրները, Հարկային օրենսգրքով նախատեսված հարկային օրենսդրության մեջ իրականացված փոփոխությունները).

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
23.08.2018 18:30 https://goo.gl/forms/x9MUvC2K7qisMbtv2

4. Եկամտային հարկ. Նորություններ և պարզաբանումներ.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
20.08.2018 18:45 https://goo.gl/forms/cy8aXiaI3XHA9BzO2

5. Ավելացված արժեքի հարկ՝ ԱԱՀ, ակցիզային հարկ. Նորություններ և պարզաբանումներ.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
16.08.2018 18:45 https://goo.gl/forms/c52Uvf8cPOCPV2sA2
25.08.2018 12:45 https://goo.gl/forms/ySXnrjwTwmSzrtJy1

6. Մաքսային և հարկային օրենսդրություն ու կարգավորումներ, ԵՏՄ և երրորդ երկրներ ապրանքների և ծառայությունների արտահանում և ներմուծում.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
25.08.2018 10:30 https://goo.gl/forms/GV8IzvjuC0jnqKkN2

7. Աշխատանքային օրենսդրություն. Նորություններ և պարզաբանումներ.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
20.08.2018 18:30 https://goo.gl/forms/xI5GfPHsxHwQDRmt2

8. Բիզնեսի գնահատումը ՀՀ-ում. Գնահատման առանձնահատկությունները, մեթոդները, գործիքները. Ֆինանսական /վերլուծություն.  Նպատակը, խնդիրները, գործիքները, մեթոդներն ու վերջիններիս կիրառումը (Առավել մանրամասն՝ ներբեռնեք ֆայլը).

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
25.08.2018 11:00 https://goo.gl/forms/Ks3Bw4vTRgrMTkf93Ա Ր Տ Ա Հ Ե Ր Թ    Ս Ե Մ Ի Ն Ա Ր Ն Ե Ր

1.      Հարկային հսկողության եղանակները

       -         Հարկային ստուգումներ

       -         Հարկային ուսումնասիրություններ

2.      Հարկային ուսումնասիրությունների տեսակները

3.      Հարկային ստուգումների տեսակները

4.      Հարկային ուսումնասիրությունների իրականացման ընթացակարգերը

5.      Հարկային ստուգումների իրականացման ընթացակարգերը

6.      Հարկ վճարողների և ստուգում իրականացնող պաշտոնատար անձանց իրավունքները և պարտականությունները

7.      Հարկային ստուգումների և հարկային ուսումնասիրությունների ամփոփումը


ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
17.08.2018 18:30 https://goo.gl/forms/ecuhHdZLgjzZOglG3
31.08.2018 18:30 https://goo.gl/forms/WWQdOSWT6ngpuOd23

Հարցերի և այլ մանրամասների համար կարող եք զանգահարել 
060 65-24-80, 060 65-24-84, 077 54-24-81, 091 54-24-81 
հեռախոսահամարներով 
կամ գրել  economcentre@gmail.com    էլ. հասցեին:

« Վերադառնալ ցանկ