Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ

07.06.2018
2018 Թ. ԱՄԵՆԱՄՍՅԱ  ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ  
ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ  ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԻ
ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ.

        <<Էկոնոմիկա և իրավունք>> կենտրոնում մասնագետների շարունակական պրոֆեսիոնալ զարգացման ծրագրի շրջանակներում գործում են <<Հարկային օրենսդրություն, հաշվապահական և հարկային հաշվառում. նորություններ և պարզաբանումներ>> սեմինարներ: Յուրաքանչյուր ամիս հաճախելով 2-2.5 ժամ տևողությամբ այս սեմինարներին՝ կազմակերպությունների ղեկավարները, հաշվապահները, ֆինանսիստները, աուդիտորները և այլ մասնագետները, հնարավորություն են ունենում ծանոթանալու հարկային օրենսդրությունում կատարված (և նախատեսվող) բոլոր փոփոխություններին,  պարզաբանումներ ստանալու առավել բարդ այն խնդիրների և իրավիճակների վերաբերյալ, որոնք առնչվում են հարկային օրենսդրության կիրառման հետ, անթերի վարել հաշվապահական և հարկային հաշվառումը: 


Սեմինարների ամփոփ թեմաներն են.
(Նախնական գրանցումը պարտադիր է: Գրանցման համար անհրաժեշտ է ընտրել նախընտրելի օրը, սեղմել կից հղումը և լրացնել համապատասխան դաշտերը:)

1. Հարկային հարցեր (հարկային օրենսդրություն, ուղղակի և անուղղակի հարկեր, 
տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ). հարկային նորություններ և պարզաբանումներ.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ Գրանցման հղումը
16.06.2018 10:30 https://goo.gl/forms/QZ91XacFBv8Ileu23
19.06.2018 18:30 https://goo.gl/forms/LOmcRdFrHHZ7UZCD3
20.06.2018 18:45 https://goo.gl/forms/TRRcQSiQ5Nvxt4Ww1
28.06.2018 18:45 https://goo.gl/forms/JTG7PAPFsWFQsN7e2

2. Ուղղակի հարկեր՝ Շահութահարկ (ռեզիդենտների)՝ 11.04.18թ.-ին՝ 2017թ. արդյունքներով շահութահարկի հաշվարկների և հաշվետվության պատրաստման խնդիրները, 14.04.18թ.-ին՝ Հարկային օրենսգրքով նախատեսված հարկային օրենսդրության մեջ իրականացված փոփոխությունները.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ Գրանցման հղումը
21.06.2018 18:30 https://goo.gl/forms/2zaqHZYRKoqA1vnu1

3. Ուղղակի հարկեր՝ Շահութահարկ (ոչ ռեզիդենտների), Շահաբաժիններ, Միջազգային պայմանագրեր (2017թ. արդյունքներով շահութահարկի հաշվարկների և հաշվետվության պատրաստման խնդիրները, Հարկային օրենսգրքով նախատեսված հարկային օրենսդրության մեջ իրականացված փոփոխությունները).

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ Գրանցման հղումը
25.06.2018 18:30 https://goo.gl/forms/MdI4g1T1M9OXYvGC2

4. Ուղղակի հարկեր՝ Եկամտային հարկ.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ Գրանցման հղումը
22.06.2018 18:45 https://goo.gl/forms/jacGrzcK5vgtrnlQ2

5. Անուղղակի հարկեր (Ավելացված արժեքի հարկ՝ ԱԱՀ, ակցիզային հարկ).

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ Գրանցման հղումը
15.06.2018 18:45 https://goo.gl/forms/pVD3eQtY6P5Ntuyf1
18.06.2018 18:30 https://goo.gl/forms/9FKj6SBCzsyAv6Cg1

6. Մաքսային և հարկային օրենսդրություն ու կարգավորումներ, ԵՏՄ և երրորդ երկրներ ապրանքների և ծառայությունների արտահանում և ներմուծում.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ Գրանցման հղումը
23.06.2018 11:00 https://goo.gl/forms/ZktWOI9MWtxVCwTz1

7. Աշխատանքային օրենսդրություն. Նորություններ և պարզաբանումներ.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ Գրանցման հղումը
16.06.2018 13:00 https://goo.gl/forms/IVQO0VkLutmZTrYs2

8. Բիզնեսի գնահատումը ՀՀ-ում. Գնահատման առանձնահատկությունները, մեթոդները, գործիքները. Ֆինանսական վերլուծություն.  Նպատակը, խնդիրները, գործիքները, մեթոդներն ու վերջիններիս կիրառումը (Առավել մանրամասն՝ ներբեռնեք ֆայլը).

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ Գրանցման հղումը
29.06.2018 18:30 https://goo.gl/forms/o9EL3PeLQEGCKqyE2Հարցերի և այլ մանրամասների համար կարող եք զանգահարել 
060 65-24-80, 060 65-24-84, 077 54-24-81, 091 54-24-81 
հեռախոսահամարներով 
կամ գրել  economcentre@gmail.com    էլ. հասցեին:
« Վերադառնալ ցանկ