Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ

10.05.2018
2018 Թ. ԱՄԵՆԱՄՍՅԱ  ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ  
ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ  ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԻ
ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ.


ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՆՈՐ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


   
   
          
   Տեղեկացնում ենք, որ այս ամսվանից սկսած մեկնարկում են վերապատրաստման  նոր ուղղություններ, մասնավորապես՝ 

- Մաքսային հայտարարագրման էլեկտրոնային համակարգ. Ապրանքային հայտարարագրերի էլեկտրոնային լրացում և ներկայացում. Փաստաթղթերի միասնական արխիվի կիրառություն. Ապրանքների  հայտարարագրի ճշգրտում.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
30.05.2018 18:30 https://goo.gl/forms/iULynJxS6henumH13

- Բիզնեսի գնահատումը ՀՀ-ում. Գնահատման առանձնահատկությունները, մեթոդները, գործիքները.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
23.05.2018 18:30 https://goo.gl/forms/ZVIQeeEns8TtxAs33

- Ֆինանսական վերլուծություն.  Նպատակը, խնդիրները, գործքիները, մեթոդներն ու վերջիններիս կիրառումը (Առավել մանրամասն՝ ներբեռնեք ֆայլը).
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
31.05.2018 18:30 https://goo.gl/forms/TJUkEbFWxIYkkizN2


Նախնական գրանցումը պարտադիր է: Գրանցման համար անհրաժեշտ է ընտրել նախընտրելի օրը, սեղմել կից հղումը և լրացնել համապատասխան դաշտերը:

Սեմինարների ամփոփ թեմաներն են.

1. Հարկային հարցեր (հարկային օրենսդրություն, ուղղակի և անուղղակի հարկեր, 
տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ). հարկային նորություններ և պարզաբանումներ.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
17.05.2018 18:30 https://goo.gl/forms/xzV89WFcofIPxj6o1
19.05.2018 11:15 https://goo.gl/forms/JTEs9eWvi3PrFiae2
19.05.2018 14:00 https://goo.gl/forms/vXWD8pR5vVAb3YbH2
22.05.2018 18:30 https://goo.gl/forms/DV086vrwu5oiYSH32
24.05.2018 18:45 https://goo.gl/forms/jz9IAtSwJ0eT35A03

2. Ուղղակի հարկեր՝ Շահութահարկ (ռեզիդենտների)՝ 11.04.18թ.-ին՝ 2017թ. արդյունքներով շահութահարկի հաշվարկների և հաշվետվության պատրաստման խնդիրները, 14.04.18թ.-ին՝ Հարկային օրենսգրքով նախատեսված հարկային օրենսդրության մեջ իրականացված փոփոխությունները.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
26.05.2018 10:00 https://goo.gl/forms/QBeF83Aqkqs735hl2

3. Ուղղակի հարկեր՝ Շահութահարկ (ոչ ռեզիդենտների), Շահաբաժիններ, Միջազգային պայմանագրեր (2017թ. արդյունքներով շահութահարկի հաշվարկների և հաշվետվության պատրաստման խնդիրները, Հարկային օրենսգրքով նախատեսված հարկային օրենսդրության մեջ իրականացված փոփոխությունները).
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
26.05.2018 12:00 https://goo.gl/forms/9MtLSnYuRLVXwSjl1

4. Ուղղակի հարկեր՝ Եկամտային հարկ.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
25.05.2018 18:45 https://goo.gl/forms/WQlPfSqBTU7tDcX93

5. Անուղղակի հարկեր (Ավելացված արժեքի հարկ՝ ԱԱՀ, ակցիզային հարկ).
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
18.05.2018 18:45 https://goo.gl/forms/BHhzLCXbh69rTgES2
29.05.2018 18:30 https://goo.gl/forms/XXzyhhsFicKKaohM2

6. Մաքսային և հարկային օրենսդրություն ու կարգավորումներ, ԵՏՄ և երրորդ երկրներ ապրանքների և ծառայությունների արտահանում և ներմուծում.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
26.05.2018 12:30 https://goo.gl/forms/qNZJhfCpagnSA5Xl2

7. Աշխատանքային օրենսդրություն. Նորություններ և պարզաբանումներ.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
30.05.2018 18:30 https://goo.gl/forms/1kIXjmfymH16I5is2

8. Աշխատանքային օրենսդրություն. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում. 
    Կադրային փաստաթղթաշրջանառության կանոնակարգում.
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
29.05.2018 18:30 https://goo.gl/forms/m2gqhWd36VnzoWHM2
Հարցերի և այլ մանրամասների համար կարող եք զանգահարել 
060 65-24-80, 060 65-24-84, 077 54-24-81, 091 54-24-81 
հեռախոսահամարներով 
կամ գրել  economcentre@gmail.com    էլ. հասցեին:
« Վերադառնալ ցանկ