Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ. 2018թ. մարտ ամսվա ժամանակացույց

16.03.2018
2018 Թ. ԱՄԵՆԱՄՍՅԱ  ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ  
ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ  ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԻ
ՄԱՐՏ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ   
   Հարգելի մասնագետներ, մեկնարկում են 2018թ. մարտ ամսվա շարունակական վերապատրաստման սեմինարները: Սեմինարների ամփոփ թեմաները և ժամանակացույցը ներկայացված են ստորև: 

Նախնական գրանցումը պարտադիր է: Գրանցման համար անհրաժեշտ է ընտրել նախընտրելի օրը, սեղմել կից հղումը և լրացնել համապատասխան դաշտերը:

Սեմինարների ամփոփ թեմաներն են.

1. Հարկային հարցեր (հարկային օրենսդրություն, ուղղակի և անուղղակի հարկեր, 
տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ). հարկային նորություններ և պարզաբանումներ.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
20.03.2018 18:30-խումբը համալրված է https://goo.gl/forms/NhMrlgM6NC0yeJU53
22.03.2018 18:30-խումբը համալրված է https://goo.gl/forms/or8bvdgJcOlq9FcK2
23.03.2018 18:30-խումբը համալրված է https://goo.gl/forms/hqycS8LTIpawVcYh2
24.03.2018 13:30-խումբը համալրված է https://goo.gl/forms/vDcXmjDi9baumQLw2

2. Ուղղակի հարկեր՝ Շահութահարկ (ռեզիդենտների).

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
24.03.2018 11:00-խումբը համալրված է https://goo.gl/forms/ozawYLnMRm3opCdn2
26.03.2018 18:30-խումբը համալրված է https://goo.gl/forms/TziRuCTD4EyY1pZs1


3. Անուղղակի հարկեր (Ավելացված արժեքի հարկ՝ ԱԱՀ, ակցիզային հարկ).

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
27.03.2018 18:30 https://goo.gl/forms/CtlS8BD37VgF2eWy2
28.03.2018 18:30 https://goo.gl/forms/rEtUNC4Py8iA32vB2


4. Մաքսային և հարկային օրենսդրություն ու կարգավորումներ, ԵՏՄ և երրորդ երկրներ ապրանքների և ծառայությունների արտահանում և ներմուծում.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
- - -

5. Միասնական հաշիվների համակարգ, պարտավորությունների հաշվառում, դրոշմավորման համակարգ, գործունեության դադարեցում, կասեցում, կազմակերպությունների լուծարում, հաշվետվությունների կազմում և սահմանված հաշվարկների իրականացում.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
21.03.2018 18:45-խումբը համալրված է https://goo.gl/forms/VtZpU1M2Hnw3doHJ3

6. Հաշվարկային փաստաթղթեր, հաշվետվությունների կազմում և սահմանված հաշվարկների իրականացում.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
24.03.2018 10:30-խումբը համալրված է https://goo.gl/forms/MQC2WfkPIrmfKIs12


7. Աշխատանքային օրենսդրություն. 

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
30.03.2018 18:30-խումբը համալրված է https://goo.gl/forms/ueOxun4TIblGuRMu2

8. Աշխատանքային օրենսդրություն. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում. 
    Կադրային փաստաթղթաշրջանառության կանոնակարգում.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ    ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
- - -

9. Ուղղակի հարկեր՝ Շահութահարկ (ոչ ռեզիդենտների), Շահաբաժիններ, Միջազգային պայմանագրեր.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
10.04.2018 18:30 https://goo.gl/forms/NIlhmskTEHswhFJ23Հարցերի և այլ մանրամասների համար կարող եք զանգահարել 
060 65-24-80, 060 65-24-84, 077 54-24-81, 091 54-24-81 
հեռախոսահամարներով 
կամ գրել  economcentre@gmail.com    էլ. հասցեին:
« Վերադառնալ ցանկ