Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ

12.02.2018
2018 Թ. ԱՄԵՆԱՄՍՅԱ  ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ  
ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ  ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԻ
ՓԵՏՐՎԱՐ  ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ   
Հարգելի մասնագետներ, մեկնարկում են 2018թ. փետրվար ամսվա շարունակական վերապատրաստման սեմինարները: Սեմինարների ամփոփ թեմաները և ժամանակացույցը ներկայացված են ստորև: 
Նախնական գրանցումը պարտադիր է: Գրանցման համար անհրաժեշտ է ընտրել նախընտրելի օրը, սեղմել կից հղումը և լրացնել համապատասխան դաշտերը:

Սեմինարների ամփոփ թեմաներն են.

1. Հարկային հարցեր (հարկային օրենսդրություն, ուղղակի և անուղղակի հարկեր, 
տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ). հարկային նորություններ և պարզաբանումներ.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
24.02.2018 10:30-խումբը համալրված է https://goo.gl/forms/OWF5dKKLAyJdngYA2
26.02.2018 18:30-խումբը համալրված է https://goo.gl/forms/eXKkt3hiIW3wiaK33

2. Ուղղակի հարկեր՝ Շահութահարկ (ոչ ռեզիդենտների), շահաբաժիններ, միջազգային պայմանագրեր.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
16.02.2018 18:30-խումբը համալրված է https://goo.gl/forms/WC0BcXmH9j2GUIFn2
22.02.2018 18:30-խումբը համալրված է https://goo.gl/forms/BicRj93AMsEkufLG3


3. Անուղղակի հարկեր (Ավելացված արժեքի հարկ՝ ԱԱՀ, ակցիզային հարկ).

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
23.02.2018 18:30-խումբը համալրված է https://goo.gl/forms/Syu7qbimnOY1NXqx2
28.02.2018 18:30 https://goo.gl/forms/kwjOdoIkpUCfUdJ72


4. Շրջանառության հարկ.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
26.02.2018 18:30-խումբը համալրված է https://goo.gl/forms/1C0MQ81VuZyLxRCp1


5. Մաքսային և հարկային օրենսդրություն ու կարգավորումներ, ԵՏՄ և երրորդ երկրներ ապրանքների և ծառայությունների արտահանում և ներմուծում.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
24.02.2018 11:00-խումը համալրված է https://goo.gl/forms/fhgDnnzDFdLgfODI3

6. Միասնական հաշիվների համակարգ, պարտավորությունների հաշվառում, դրոշմավորման համակարգ, գործունեության դադարեցում, կասեցում, կազմակերպությունների լուծարում, հաշվետվությունների կազմում և սահմանված հաշվարկների իրականացում.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
24.02.2018 13:00-խումբը համալրված է https://goo.gl/forms/6Bl3MUHSmN9uJzkC3

7. Պարտավորությունների հաշվառում, դրոշմավորման համակարգ, գործունեության դադարեցում, կասեցում, կազմակերպությունների լուծարում, հաշվետվությունների կազմում և սահմանված հաշվարկների իրականացում.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
19.02.2018 18:45-խումբը համալրված է https://goo.gl/forms/olade6hq2EJdTf5k1


8. Աշխատանքային օրենսդրություն. 

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
20.02.2018 18:30-խումբը համալրված է https://goo.gl/forms/PrT6L9IudiOqQNR13

9. Աշխատանքային օրենսդրություն. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում. 
    Կադրային փաստաթղթաշրջանառության կանոնակարգում.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
20.02.2018 18:30-խումբը համալրված է https://goo.gl/forms/zDqkAgc7oZcGMJo22


Հարցերի և այլ մանրամասների համար կարող եք զանգահարել 
060 65-24-80, 060 65-24-84, 077 54-24-81, 091 54-24-81 
հեռախոսահամարներով 
կամ գրել  economcentre@gmail.com    էլ. հասցեին:

« Վերադառնալ ցանկ