Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ

17.01.2018
2018թ.  ամենամսյա շարունակական 
վերապատրաստման սեմինարների   
հունվար ամսվա ժամանակացույցը   
Հարգելի մասնագետներ, մեկնարկում են 2018թ. հունվար ամսվա շարունակական վերապատրաստման սեմինարները: Սեմինարների ամփոփ թեմաները և ժամանակացույցը ներկայացված են ստորև: 
Նախնական գրանցումը պարտադիր է: Գրանցման համար անհրաժեշտ է ընտրել նախընտրելի օրը, սեղմել կից հղումը և լրացնել համապատասխան դաշտերը: 

Սեմինարների ամփոփ թեմաներն են.

1. Հարկային հարցեր (հարկային օրենսդրություն, ուղղակի և անուղղակի հարկեր, 
տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ). հարկային նորություններ և պարզաբանումներ.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
19.01.2018-խումբը համալրված է 18:30 https://goo.gl/forms/WSWeJdWpZfu5KWJ73
20.01.2018-խումբը համալրված է 13:15 https://goo.gl/forms/qWpLlVR0pMRBYviB2
22.01.2018-խումբը համալրված է 18:30 https://goo.gl/forms/FqqKSIoJ6EVHdE8H3

2. Ուղղակի հարկեր՝ Եկամտային հարկ.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
23.01.2018-խումբը համալրված է 18:30 https://goo.gl/forms/SDT4Yzxn2YCJDSv82

3. Ուղղակի հարկեր՝ Շահութահարկ (ռեզիդենտների).

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
29.01.2018-խումբը համալրված է 18:30 https://goo.gl/forms/CjKzTWgUv5EOwDAm1

4. Անուղղակի հարկեր (Ավելացված արժեքի հարկ՝ ԱԱՀ, ակցիզային հարկ).

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
20.01.2018-խումբը համալրված է 11:00 https://goo.gl/forms/05ftpSZ500wokUoq1
25.01.2018 18:30 https://goo.gl/forms/FRxAUOkNT9yqR3yM2

5. Մաքսային և հարկային օրենսդրություն ու կարգավորումներ, ԵՏՄ և երրորդ երկրներ ապրանքների և ծառայությունների արտահանում և ներմուծում.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
27.01.2018 11:00 https://goo.gl/forms/PBNB4ON1PzeBHE882

6. Միասնական հաշիվների համակարգ, պարտավորությունների հաշվառում, դրոշմավորման համակարգ, գործունեության դադարեցում, կասեցում, կազմակերպությունների լուծարում, հաշվետվությունների կազմում և սահմանված հաշվարկների իրականացում.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
20.01.2018-խումբը համալրված է 11:00 https://goo.gl/forms/sQOUEjqHzXyO9Ecc2

7. Աշխատանքային օրենսդրություն. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում. 
    Կադրային փաստաթղթաշրջանառության կանոնակարգում.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
23.01.2018-խումբը համալրված է 18:30 https://goo.gl/forms/iBz3s32gbLiM27R53
29.01.2018-խումբը համալրված է 18:30 https://goo.gl/forms/A2U5v7jXtdn21BKv2Հարցերի և այլ մանրամասների համար կարող եք զանգահարել 060 65-24-80, 060 65-24-84, 077 54-24-81, 091 54-24-81 
հեռախոսահամարներով 
կամ գրել  economcentre@gmail.com    էլ. հասցեին:

« Վերադառնալ ցանկ