Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ

14.11.2017
2017թ.  ամենամսյա շարունակական 
վերապատրաստման սեմինարների   
նոյեմբեր ամսվա ժամանակացույցը   
Հարգելի մասնագետներ, մեկնարկում են նոյեմբեր ամսվա շարունակական վերապատրաստման սեմինարները: Սեմինարների ամփոփ թեմաները և ժամանակացույցը ներկայացված են ստորև: 
Նախնական գրանցումը պարտադիր է: Գրանցման համար անհրաժեշտ է ընտրել նախընտրելի օրը, սեղմել կից հղումը և լրացնել համապատասխան դաշտերը: 

Սեմինարների ամփոփ թեմաներն են.

1. Հարկային հարցեր (հարկային օրենսդրություն, ուղղակի և անուղղակի հարկեր, 
տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ). հարկային նորություններ և պարզաբանումներ.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ    ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
17.11.2017 18:30 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-GdvGFAnUm4u_fFC6a28paTEulVIJEd6RgopDiHy1NGPTEA/viewform?usp=sf_link
18.11.2017 13:00 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhc67ggiR0ql1q3SNNewPP-7TegJXdUYTb8sNFHKAm_8URyQ/viewform?usp=sf_link
23.11.2017 18:30 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYBKWEaHefF5YImBxhLVe34rm2xcnHBefICQMASHWmryZM8Q/viewform?usp=sf_link
24.11.2017 18:30 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6HYsPXTrf_FIRYaWXIt_AOoMKVpr0AbEOEc3wurZ3i4EnJg/viewform?usp=sf_link
28.11.2017 18:30 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc38rsBGMlpvp9x-gqBHgqqnrPnCNdO62JiABwqgrTbX7oGug/viewform?usp=sf_link

2. Ուղղակի հարկեր՝ Եկամտային հարկ.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ  ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
30.11.2017   18:45 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFreVbHM64fDOlFNYQJCj7NL5TvvwYbUfRsOFaKoZ72q0XmQ/viewform?usp=sf_link

3. Ուղղակի հարկեր՝ Շահութահարկ, Շրջանառության հարկ.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ  ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
28.11.2017 18:30 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhtkKD_T5Uq2-g693SLgpRxwfe3MkglGPQ2zEFcw05-ILjjw/viewform?usp=sf_link

4. Անուղղակի հարկեր (Ավելացված արժեքի հարկ՝ ԱԱՀ, ակցիզային հարկ).

ԱՄՍԱԹԻՎԸ  ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
20.11.2017 18:30 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei0iM6-S1oBnp9BweDKUYlsssFyd1gCddwJY9ucx0Re04jvQ/viewform?usp=sf_link

5. Մաքսային և հարկային օրենսդրություն ու կարգավորումներ, ԵՏՄ և երրորդ երկրներ ապրանքների և ծառայությունների արտահանում և ներմուծում.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ  ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
25.11.2017 11:00 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQbKAK8kXZfu3AjqBmNvLu9UQq7luECfJoIBzaTKemWPQthw/viewform?usp=sf_link

6. Միասնական հաշիվների համակարգ, պարտավորությունների հաշվառում, դրոշմավորման համակարգ, գործունեության դադարեցում, կասեցում, կազմակերպությունների լուծարում, հաշվետվությունների կազմում և սահմանված հաշվարկների իրականացում.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
21.11.2017 18:45 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez8ypu3li2UE9KbRKSHBmfVFmls1mkZZvAoCS2H60SeXSUhg/viewform?usp=sf_link

7. Աշխատանքային օրենսդրություն. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում. 
    Կադրային փաստաթղթաշրջանառության կանոնակարգում.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ  ԺԱՄԸ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՂՈՒՄԸ
28.11.2017 18:30 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSereQnJOUowbbY4YpzaGjnX6cmgUdK47EIyucPRT8x83B2ZKQ/viewform?usp=sf_linkՀարցերի և այլ մանրամասների համար կարող եք զանգահարել 060 65-24-80, 060 65-24-84, 077 54-24-81, 091 54-24-81 
հեռախոսահամարներով 
կամ գրել  economcentre@gmail.com    էլ. հասցեին:

« Վերադառնալ ցանկ