Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ

12.10.2017

2017թ. ամենամսյա շարունակական
վերապատրաստման սեմինարների
հոկտեմբեր ամսվա ժամանակացույցը
Սեմինարների ամփոփ թեմաներն են.

1. Հարկային հարցեր (հարկային օրենսդրություն, ուղղակի և անուղղակի հարկեր,
տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ). հարկային նորություններ և պարզաբանումներ.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
20.10.17-խումբը համալրված է 18:30
21.10.17-խումբը համալրված է 10:30
23.10.17-խումբը համալրված է 18:30
25.10.17-խումբը համալրված է 18:30
28.10.17-խումբը համալրված է 10:30

2. Ուղղակի հարկեր (Եկամտային հարկ, Շահութահարկ, Շրջանառության հարկ).

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
24.10.17-խումբը համալրված է 18:30
24.10.17-խումբը համալրված է 18:45

3. Անուղղակի հարկեր (Ավելացված արժեքի հարկ՝ ԱԱՀ, ակցիզային հարկ).

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
25.10.17-խումբը համալրված է 18:30

4. Աշխատանքային օրենսդրություն. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում.
Կադրային փաստաթղթաշրջանառության կանոնակարգում.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
24.10.17-խումբը համալրված է 18:30

5. Քաղաքացիական օրենդրություն, տնտեսական իրավունք. Հրատապ հարցեր.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ6. Կազմակերպություններում հաշվապահական հաշվառման խնդիրներ և
ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ (IFRS).

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
20.10.17-խումբը համալրված է 18:30

7. Մաքսային և հարկային օրենսդրություն ու կարգավորումներ, ԵՏՄ և երրորդ երկրներ ապրանքների և ծառայությունների արտահանում և ներմուծում.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
28.10.17-խումբը համալրված է 11:00
28.10.17-խումբը համալրված է 13:00

8. Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման
և հարկման առանձնահատկությունները (պետական կառավարչական հիմնարկներ,
համայնքների ղեկավարների աշխատակազմեր, պետական և համայնքային
ոչ առևտրային կազմակերպություններ, ներառյալ՝ նրանց ստեղծած հիմնարկներ).

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
23.10.17-խումբը համալրված է 18:30

9. Անձնակազմի կառավարման խնդիրները և աշխատանքային օրենսդրության առանձնահատկությունները հանրային հատվածի կազմակերպություններում.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ


10. <<ՀԾ-Հաշվապահ հաշվապահության ավտոմատացված համակարգի>> ներդրման խնդիրները հանրային հատվածի կազմակերպություններում(պետական կառավարչական հիմնարկներ,
համայնքների ղեկավարների աշխատակազմեր, պետական և համայնքային
ոչ առևտրային կազմակերպություններ, ներառյալ՝ նրանց ստեղծած հիմնարկներ).

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ


11. Միասնական հաշիվների համակարգ, պարտավորությունների հաշվառում, դրոշմավորման համակարգ, գործունեության դադարեցում, կասեցում, կազմակերպությունների լուծարում, հաշվետվությունների կազմում և սահմանված հաշվարկների իրականացում.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
27.10.17-խումբը համալրված է 18:30Ա Ր Տ Ա Հ Ե Ր Թ  Ս Ե Մ Ի Ն Ա Ր Ն Ե Ր Ի  Շ Ա Ր Ք

1. ԵՐԵՔՇԱԲԱԹՅԱ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ՝ <<ՀՀ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ>>, հարկային
օրենսդրության փոփոխություններ: Գործող հարկային օրենսդրության և նոր ընդունված հարկային օրենսգրքի համեմատականը.

- 01.01.2017թ.-ից ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ
- 01.01.2018թ.-ից և այլ ժամկետներից ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ 
  - ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ 
- ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ 
- ՀԱՐՑ-ՊԱՏԱՍԽԱՆ

ՆՈՅԵՄԲԵՐ  ԱՄՍՎԱ  ԱՌԱՋԻԿԱ   ԽՄԲԵՐԻ  ՄԵԿՆԱՐԿԸ՝
17.11.2017, Ժ.՝ 18:30
22.11.2017, Ժ.՝ 18:30
25.11.2017, Ժ.՝ 11:00
25.11.2017, Ժ.՝ 12:30, միայն շաբաթ օրերին
30.11.2017թ., Ժ.՝ 18:30

Նախնական գրանցումը պարտադիր է: Գրանցվելու համար կարող եք զանգահարել 060 65-24-80, 060 65-24-84, 077 54-24-81, 091 54-24-81 
հեռախոսահամարներով 
կամ գրել  economcentre@gmail.com    էլ. հասցեին:
 
« Վերադառնալ ցանկ