Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ

15.09.2017

2017թ.  ամենամսյա շարունակական 
վերապատրաստման սեմինարների   
սեպտեմբեր ամսվա ժամանակացույցը
Սեմինարների ամփոփ թեմաներն են.

1. Հարկային հարցեր (հարկային օրենսդրություն, ուղղակի և անուղղակի հարկեր, 
տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ). հարկային նորություններ և պարզաբանումներ.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
22.09.2017-խումբը համալրված է 18:30
25.09.2017-խումբը համալրված է 18:30
26.09.2017-խումբը համալրված է 18:30
28.09.2017-խումբը համալրված է 18:30
29.09.2017-խումբը համալրված է 18:30
30.09.2017-խումբը համալրված է 10:30

2. Ուղղակի հարկեր (Եկամտային հարկ, Շահութահարկ, Շրջանառության հարկ).

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
27.09.2017-խումբը համալրված է 18:30
3. Անուղղակի հարկեր (Ավելացված արժեքի հարկ՝ ԱԱՀ, ակցիզային հարկ).

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
26.09.2017-խումբը համալրված է 18:30
30.09.2017-խումբը համալրված է 11:00

4. Աշխատանքային օրենսդրություն. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում. 
    Կադրային փաստաթղթաշրջանառության կանոնակարգում.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
27.09.2017-խումբը համալրված է 18:30

5. Քաղաքացիական օրենդրություն, տնտեսական իրավունք. Հրատապ հարցեր.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
27.09.2017-խումբը համալրված է 18:30

6. Կազմակերպություններում հաշվապահական հաշվառման խնդիրներ և 
ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ (IFRS).

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ7. ԵՏՄ և երրորդ երկրներ ապրանքների և ծառայությունների արտահանում 
և ներմուծում, մաքսային և հարկային օրենսդրություն ու կարգավորումներ.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
30.09.2017-խումբը համալրված է 11:00

8. Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման 
և հարկման առանձնահատկությունները (պետական կառավարչական հիմնարկներ, 
համայնքների ղեկավարների աշխատակազմեր, պետական և համայնքային 
ոչ առևտրային կազմակերպություններ, ներառյալ՝ նրանց ստեղծած հիմնարկներ).

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
27.09.2017-խումբը համալրված է 18:30

9. Անձնակազմի կառավարման խնդիրները և աշխատանքային օրենսդրության առանձնահատկությունները հանրային հատվածի կազմակերպություններում.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
27.09.2017-խումբը համալրված է 18:30

10. <<ՀԾ-Հաշվապահ հաշվապահության ավտոմատացված համակարգի>>  ներդրման խնդիրները հանրային հատվածի կազմակերպություններում(պետական կառավարչական հիմնարկներ, 
համայնքների ղեկավարների աշխատակազմեր, պետական և համայնքային 
ոչ առևտրային կազմակերպություններ, ներառյալ՝ նրանց ստեղծած հիմնարկներ).

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
27.09.2017-խումբը համալրված է 18:30

11. Միասնական հաշիվների համակարգ, պարտավորությունների հաշվառում, դրոշմավորման համակարգ, գործունեության դադարեցում, կասեցում, կազմակերպությունների լուծարում, հաշվետվությունների կազմում և սահմանված հաշվարկների իրականացում.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
29.09.2017-խումբը համալրված է 18:30
ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ


  1.  <<ՀՀ հարկային օրենսգիրք>>, հարկային օրենսդրության փոփոխություններ: Գործող հարկային օրենսդրության և նոր ընդունված հարկային օրենսգրքի համեմատականը՝ եռօրյա սեմինարներ.

- 01.01.2017թ.-ից ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ
- 01.01.2018թ.-ից և այլ ժամկետներից ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ 
  - ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ 
- ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ 
- ՀԱՐՑ-ՊԱՏԱՍԽԱՆ

ՄԵԿՆԱՐԿԸ՝ 29.09.2017թ., ԺԱՄԸ՝ 18:30:
Նախնական գրանցումը պարտադիր է: Գրանցվելու համար կարող եք զանգահարել 060 65-24-80, 060 65-24-84, 077 54-24-81, 091 54-24-81 
հեռախոսահամարներով 
կամ գրել  economcentre@gmail.com    էլ. հասցեին:


« Վերադառնալ ցանկ