Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ

15.05.2017
2017թ.  ամենամսյա շարունակական 
վերապատրաստման սեմինարների մայիս ամսվա ժամանակացույցըՍեմինարների ամփոփ թեմաներն են.

1. Հարկային հարցեր (հարկային օրենսդրություն, ուղղակի և անուղղակի հարկեր, 
տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ). հարկային նորություններ և պարզաբանումներ.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
18.05.2017-խումբը համալրված է  18:45
19.05.2017-խումբը համալրված է  18:45
22.05.2017-խումբը համալրված է  18:45
23.05.2017-խումբը համալրված է  18:45
24.05.2017-խումբը համալրված է  18:45
26.05.2017-խումբը համալրված է  18:45
27.05.2017-խումբը համալրված է  10:30

2. Ուղղակի հարկեր (Շահութահարկ, Շրջանառության հարկ).

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
25.05.2017-խումբը համալրված է  18:30

3. Անուղղակի հարկեր (Ավելացված արժեքի հարկ՝ ԱԱՀ, ակցիզային հարկ).

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
24.05.2017-խումբը համալրված է  18:30

4. Աշխատանքային օրենսդրություն. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում. 
    Կադրային փաստաթղթաշրջանառության կանոնակարգում.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
26.05.2017-խումբը համալրված է  18:30

5. Քաղաքացիական օրենդրություն, տնտեսական իրավունք. Հրատապ հարցեր.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
26.05.2017-խումբը համալրված է  18:30

6. Կազմակերպություններում հաշվապահական հաշվառման խնդիրներ և 
ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ (IFRS).


7. ԵՏՄ և երրորդ երկրներ ապրանքների և ծառայությունների արտահանում 
և ներմուծում, մաքսային և հարկային օրենսդրություն ու կարգավորումներ.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
27.05.2017-խումբը համալրված է 11:00

8. Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման 
և հարկման առանձնահատկությունները /պետական կառավարչական հիմնարկներ, 
համայնքների ղեկավարների աշխատակազմեր, պետական և համայնքային 
ոչ առևտրային կազմակերպություններ, ներառյալ՝ նրանց ստեղծած հիմնարկներ/.


9. Անձնակազմի կառավարման խնդիրները և աշխատանքային օրենսդրության առանձնահատկությունները հանրային հատվածի կազմակերպություններում.
ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ


  1.  <<ՀՀ հարկային օրենսգիրք>>, հարկային օրենսդրության փոփոխություններ: Գործող հարկային օրենսդրության և նոր ընդունված հարկային օրենսգրքի համեմատականը.

- 01.01.2017թ.-ից ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ
- 01.01.2018թ.-ից և այլ ժամկետներից ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ 
  - ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ 
- ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ 
- ՀԱՐՑ-ՊԱՏԱՍԽԱՆ

Նախնական գրանցումը պարտադիր է: Գրանցվելու համար կարող եք զանգահարել 060 65-24-80, 060 65-24-84, 077 54-24-81, 091 54-24-81 
հեռախոսահամարներով 
կամ գրել  economcentre@gmail.com    էլ. հասցեին: 
« Վերադառնալ ցանկ