Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ

13.03.2017
2017թ.  ամենամսյա շարունակական 
վերապատրաստման սեմինարների մարտ ամսվա ժամանակացույցը


Սեմինարների ամփոփ թեմաներն են.

1. Հարկային հարցեր (հարկային օրենսդրություն, ուղղակի և անուղղակի հարկեր, 
տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ). հարկային նորություններ և պարզաբանումներ. 
 
ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
16.03.2017 18:45
17.03.2017 18:45
18.03.2017-խումբը համալրված է 10:30
20.03.2017 18:45
21.03.2017 18:45
22.03.2017 18:45
25.03.2017 10:30

2. 
Ուղղակի հարկեր (Շահութահարկ, Շրջանառության հարկ).

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
23.03.2017 18:30

3. Անուղղակի հարկեր (Ավելացված արժեքի հարկ՝ ԱԱՀ, ակցիզային հարկ).

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
21.03.2017 18:30

4. Աշխատանքային օրենսդրություն. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում. 
    Կադրային փաստաթղթաշրջանառության կանոնակարգում.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
23.03.2017 18:30

5. Քաղաքացիական օրենդրություն, տնտեսական իրավունք. Հրատապ հարցեր.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
23.03.2017 18:30

6. Կազմակերպություններում հաշվապահական հաշվառման խնդիրներ և 
ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ (IFRS).

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
24.03.2017-խումբը համալրված է 18:30

7. ԵՏՄ և երրորդ երկրներ ապրանքների և ծառայությունների արտահանում 
և ներմուծում, մաքսային և հարկային օրենսդրություն ու կարգավորումներ.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
25.03.2017 11:00

8. Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման 
և հարկման առանձնահատկությունները /պետական կառավարչական հիմնարկներ, 
համայնքների ղեկավարների աշխատակազմեր, պետական և համայնքային 
ոչ առևտրային կազմակերպություններ, ներառյալ՝ նրանց ստեղծած հիմնարկներ/.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
24.03.2017-խումբը համալրված է  18:30

9. Անձնակազմի կառավարման խնդիրները և աշխատանքային օրենսդրության առանձնահատկությունները հանրային հատվածի կազմակերպություններում.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
24.03.2017- խումբը համալրված է 18:30ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ

 1. Շահութահարկի հաշվարկման և բյուջե վճարման, շահութահարկի և շրջանառության հարկի 2016 և 2017թթ. հաշվետվությունների պատրաստման և ներկայացման խնդիրները կազմակերպություններում.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
24.03.2017-խումբը համալրված է 18:30
27.03.2017 18:30


  2.  <<ՀՀ հարկային օրենսգիրք>>, հարկային օրենսդրության փոփոխություններ: Գործող հարկային օրենսդրության և նոր ընդունված հարկային օրենսգրքի համեմատականը.

- 01.01.2017թ.-ից ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ
- 01.01.2018թ.-ից և այլ ժամկետներից ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ 
  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ 
- ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ 
- ՀԱՐՑ-ՊԱՏԱՍԽԱՆ

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
22.03.2017 18:45
Նախնական գրանցումը պարտադիր է: Գրանցվելու համար կարող եք զանգահարել 060 65-24-80, 060 65-24-84, 077 54-24-81, 091 54-24-81 
հեռախոսահամարներով 
կամ գրելով   economcentre@gmail.com    էլ. հասցեին:

« Վերադառնալ ցանկ