Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինար

28.02.2017ԱՄԵՆԱՄՍՅԱ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ. ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

   Ավարտվեցին փետրվար ամսվա շարունակական վերապատրաստման սեմինարները հետևյալ թեմաներով.


  •     Հարկային հարցեր. Հարկային նորություններ և պարզաբանումներ, 
  •   ՀՀ հարկային օրենսգիրք, հարկային օրենսդրության փոփոխություններ
  •    Աշխատանքային օրենսդրություն. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում,
  •    Կազմակերպություններում հաշվապահական հաշվառման խնդիրներ և ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ (IFRS),
  •     ԵՏՄ և երրորդ երկրներ ապրանքների և ծառայությունների արտահանում և ներմուծում, մաքսային և հարկային օրենսդրություն ու կարգավորումներ,
  •   Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման  և հարկման առանձնահատկություններ,
  •  Անձնակազմի կառավարման խնդիրները և աշխատանքային  օրենսդրության առանձնահատկությունները հանրային հատվածի կազմակերպություններում.
  •   Դրոշմանիշային վճարների մասին, << ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին >> օրենք, ՀՀ Կառավարության 02.02.2017թ. << ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին >> օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին >> N 86-Ն որոշում,
  •     Շահութահարկի հաշվարկման և բյուջե վճարման, շահութահարկի և շրջանառության հարկի 2016 և 2017թթ. հաշվետվությունների պատրաստման և ներկայացման խնդիրները կազմակերպություններում:
               
Այս թեմաների շուրջ տեղեկատվություններ և մեկնաբանություններ կարող եք ստանալ 
<< Էկոնոմիկա և Իրավունք >>  ամսագրի 2017թ.  N 1 և N 2 համարներում:

                                          
                       Մարտ ամսվա սեմինարների մասին կտեղեկանաք շուտով:

 

 

 

« Վերադառնալ ցանկ