Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ

14.02.2017
2017թ.  ամենամսյա շարունակական 
վերապատրաստման սեմինարների փետրվար ամսվա ժամանակացույցը


Սեմինարների ամփոփ թեմաներն են.

1. Հարկային հարցեր. հարկային նորություններ և պարզաբանումներ. 


ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
21.02.2017 18:45
22.02.2017 18:30
22.02.2017 18:45
23.02.2017 18:45

2. Աշխատանքային օրենսդրություն. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
23.02.2017 18:30
25.02.2017 12:00

3. Կազմակերպություններում հաշվապահական հաշվառման խնդիրներ և 
ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ (IFRS).

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ4. ԵՏՄ և երրորդ երկրներ ապրանքների և ծառայությունների արտահանում 
և ներմուծում, մաքսային և հարկային օրենսդրություն ու կարգավորումներ.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
25.02.2017 11:00

5. Հանրային հատվածի կազմակերպությունների 
հաշվապահական հաշվառման 
և հարկման առանձնահատկությունները /պետական կառավարչական հիմնարկներ, 
համայնքների ղեկավարների աշխատակազմեր, պետական և համայնքային 
ոչ առևտրային կազմակերպություններ, ներառյալ՝ նրանց ստեղծած հիմնարկներ/.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
6. Անձնակազմի կառավարման խնդիրները և աշխատանքային 
օրենսդրության առանձնահատկությունները հանրային հատվածի
կազմակերպություններում.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
23.02.2017 18:30ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ

      1.  Դրոշմանիշային վճարների մասին, <<ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին>> օրենք .

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
24.02.2017 18:45


         2. Շահութահարկի հաշվարկման և բյուջե վճարման, շահութահարկի և շրջանառության հարկի 2016 և 2017թթ. հաշվետվությունների պատրաստման և ներկայացման խնդիրները կազմակերպություններում.

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
24.02.2017 18:30          3.  <<ՀՀ հարկային օրենսգիրք>>, հարկային օրենսդրության փոփոխություններ. 


- 01.01.2017թ.-ից ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ
- 01.01.2018թ.-ից և այլ ժամկետներից ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ 
  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ 
- ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ 
- ՀԱՐՑ-ՊԱՏԱՍԽԱՆ

ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԺԱՄԸ
24.02.2017 18.30


Նախնական գրանցումը պարտադիր է: Գրանցվելու համար կարող եք զանգահարել 060 65-24-80, 060 65-24-84, 077 54-24-81, 091 54-24-81 
հեռախոսահամարներով 
կամ գրելով   economcentre@gmail.com    էլ. հասցեին:

« Վերադառնալ ցանկ