ՄՌԿ /HR/ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

06.02.2017


HR ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ 

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ  ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ  /HR/  ԻՆՈՎԱՏԻՎ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

 

Դասընթացի արդյունքում՝                             

·         Մասնակիցները՝ յուրացնում են մարդկային ռեսուրսների  կառավարման  արդյունավետ մեխանիզմները և գործիքները

·         Ստանում են գիտելիքներ և հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են և բավարար կադրերի ծառայությունում որպես՝ մենեջեր և կադրերի գծով պատասխանատու կամ ղեկավար աշխատելու համար: 

 

HR  ՄԱՍՆԱԳԵՏԸ  ՅՈՒՐԱՑՆՈՒՄ Է 

Ø Մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում

Ø  Աշխատանքային օրենսդրություն և իրավունք

Ø  Կադրային փաստաթղթաշրջանառություն

Ø  Մարդկային ռեսուրսների կառավարում ավտոմատացված ծրագրերի կիրառությամբ

Ø  Կազմակերպություններում աշխատակիցների գործառույթների և պաշտոնեական պարտականությունների համակարգում, կազմակերպում և վերահսկողություն

Ø   Մարդկային ռեսուրսների շարունակական մասնագիտական զարգացման  արդյունավետ եղանակներ                                                                                                                                                                  

 

 

 

« Վերադառնալ ցանկ