ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ (ԵՏՄ)

25.04.2015


Սեմինարի ընթացքում քննարկվելիք հարցերի շրջանակը՝


·         Եվրասիական տնտեսական միության իրավապայմանագրային հիմքը կազմող իրավական ակտերի ընդհանուր կարգավորումները,

·         ՀՀ` Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցության պայմանագրի կարգավորումները

·         Մաքսային միության մաքսային օրենսգիրք , որի շրջանակներում հետևյալ թեմաները.

- մաքսային հայտարարագրում և ձևակերպումներ,

- մաքսային ընթացակարգեր (ռեժիմներ),

- մաքսային արժեքի որոշման կանոններ,

- ապրանքների դասակարգում,

- ծագման երկիր,

- մաքսային վճարների կատարման ընթացակարգեր,

- մաքսային հսկողություն,

- ֆիզիկական անձանց կողմից կատարվող ներմուծումներ,

- մաքսային գործ (մաքսային ներկայացուցիչ (բրոքեր), մաքսային փոխադրող, ժամանակավոր պահպանման պահեստի կազմակերպիչ, մաքսային պահեստի կազմակերպիչ, անմաքս առևտրի խանութի կազմակերպիչ),

- անցումային դրույթներ:

·         Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական Տնտեսական Միության անդամ պետությունների միջև անուղղակի հարկերի հաշվարկման և վճարման առանձնահատկությունների մասին

·         Եվրասիական Տնտեսական Միությանը Հայաստանի Հանրապետությանը անդամակցության կապակցությամբ «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» և Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենքներում կատարված փոփոխություններ և լրացումներ

·         Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների միջև պայմանագրի անբաժանելի մասը հանդիսացող՝ «Անուղղակի հարկերի գանձման կարգի և ապրանքների արտահանման ու ներմուծման ժամանակ դրանց վճարման նկատմամբ գործող վերահսկողության, աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման մեխանիզմի մասին» արձանագրություն

·         Մաքսային կարգավորման մասին

·         Եվրասիական Տնտեսական Միությանը Հայաստանի Հանրապետությանը անդամակցության կապակցությամբ ընդունված ենթաօրենսդրական ակտեր

·         Այլ հարցեր:


Ներբեռնեք կցված ֆայլը

   

  Գրանցվել սեմինարներին   

« Վերադառնալ ցանկ