News

ԱՄԵՆԱՄՍՅԱ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ 

12.01.2022
ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ ՄԵԿՆԱՐԿՈՒՄ ԵՆ 2022թ. ԱՄԵՆԱՄՍՅԱ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԸ