News

ԱՄԵՆԱՄՍՅԱ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ 

12.11.2021
ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ ՄԵԿՆԱՐԿՈՒՄ ԵՆ 2021թ. ԱՄԵՆԱՄՍՅԱ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԸ