News

Թափուր աշխատատեղեր <<Էկոնոմիկա և Իրավունք>> Կենտրոնում

01.03.2019
Թափուր աշխատատեղեր <<Էկոնոմիկա և Իրավունք>> Կենտրոնում #գործկա #աշխատանք #գործ #job #work

Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ (ՖՀՄՍ). Թրեյնինգ-դասընթաց

01.03.2019
Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ (ՖՀՄՍ). Թրեյնինգ-դասընթաց