News

Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ. 2019թ. փետրվար ամսվա ժամանակացույց

04.02.2019
Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ. 2019թ. փետրվար ամսվա ժամանակացույց

Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ (ՖՀՄՍ). Թրեյնինգ-սեմինարներ

04.02.2019
#IFRS #standards #training #seminar #mijazgayin_standartner #hashvapahakan_hashvarum #ՖՀՄՍ #ՀՀՄՍ #ստանդարտ #ֆինանսական_հաշվետվություններ #միջազգային_ստանդարտներ #սեմինար #թրեյնինգ