News

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ

16.10.2018
Հաշվապահական հաշվառման և հարկման առանձնահատկություններն ու խնդիրները բարեգործական կազմակերպություններում, ձեռնարկությունների միություններում, հիմնադրամներում և ՀԿ-ներում