News

Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ (ՖՀՄՍ). Թրեյնինգ-սեմինար

01.10.2018
#IFRS #standards #training #seminar #ՖՀՄՍ #ՀՀՄՍ #ստանդարտ #ֆինանսական_հաշվետվություններ #միջազգային_ստանդարտներ #սեմինար #թրեյնինգ

Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ (ՖՀՄՍ). Թրեյնինգ-սեմինար

26.09.2018
IFRS standards training seminar ՖՀՄՍ ՀՀՄՍ ստանդարտ ֆինանսական հաշվետվություններ միջազգային ստանդարտներ սեմինար թրեյնինգ

Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ (ՖՀՄՍ). Թրեյնինգ-սեմինար

26.09.2018
#IFRS #standards #training #seminar #ՖՀՄՍ #ՀՀՄՍ #ստանդարտ #ֆինանսական_հաշվետվություններ #միջազգային_ստանդարտներ #սեմինար #թրեյնինգ

Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ. Ծանուցում

24.09.2018
Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ. 2018թ. սեպտեմբեր. Ծանուցում