News

Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ (ՖՀՄՍ). Թրեյնինգ-սեմինար. 15.11.2018թ.՝ ժ. 18:30

13.11.2018
#IFRS #standards #training #seminar #ՖՀՄՍ #ՀՀՄՍ #ստանդարտ #ֆինանսական_հաշվետվություններ #միջազգային_ստանդարտներ #հաշվապահական_ստանդարտ #միջազգային_ստանդարտ #սեմինար #թրեյնինգ

Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ

07.11.2018
Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ. 2018թ. նոյեմբեր ամսվա ժամանակացույց

Հաշվապահության դասընթաց սկսնակների համար

05.11.2018
Հաշվապահության դասընթաց սկսնակների համար. Առավոտյան խումբ