News

Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ

17.01.2018
Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ. 2018թ. հունվար ամսվա ժամանակացույց

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման (HR) դասընթացներ

12.01.2018
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման (HR-Human Resources) դասընթացներ

ՀՀ Հարկային օրենսգիրք 2018թ.

11.01.2018
ՀՀ Հարկային օրենսգիրք 2018թ. - Արտահերթ սեմինարների շարք-Մեկնարկային նոր օրեր

Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ

15.12.2017
Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ. Դեկտեմբեր ամսվա ժամանակացույց

Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ

14.11.2017
Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ. Նոյեմբեր ամսվա ժամանակացույց