News

Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ. 2019թ. սեպտեմբեր ամսվա ժամանակացույց. Գրանցում

01.09.2019
Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ. 2019թ. սեպտեմբեր ամսվա ժամանակացույց. Գրանցում

Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ. 2019թ. հուլիս ամսվա ժամանակացույց. Գրանցում

13.07.2019
Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ. 2019թ. հուլիս ամսվա ժամանակացույց. Գրանցում

Հարկային օրենսգիրք-2019

02.07.2019
Հարկային օրենսգիրք-2019

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՈւՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ԵՎ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻՆ

14.06.2019
ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՈւՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ԵՎ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻՆ

Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ. 2019թ. հունիս ամսվա ժամանակացույց. Գրանցում

04.06.2019
Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ. 2019թ. հունիս ամսվա ժամանակացույց. Գրանցում