News

ԱՄԵՆԱՄՍՅԱ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ 

07.04.2021
ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ ՄԵԿՆԱՐԿՈՒՄ ԵՆ 2021թ. ԱՄԵՆԱՄՍՅԱ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԸ