News

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման (HR) դասընթացներ

19.07.2018
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման (HR-Human Resources) դասընթացներ

Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ

12.07.2018
Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ. 2018թ. հուլիս ամսվա ժամանակացույց

Հաշվապահության դասընթաց սկսնակների համար

26.06.2018
Հաշվապահության դասընթաց սկսնակների համար

<<Հաշվապահ-Իրավաբան-Կադրային գործ>> դասընթացներ

08.06.2018
Հաշվապահության դասընթաց սկսնակների համար

Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ

07.06.2018
Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ. 2018թ. հունիս ամսվա ժամանակացույց