News

Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ

04.09.2018
Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ. 2018թ. սեպտեմբեր ամսվա ժամանակացույց

Թափուր աշխատատեղեր

21.08.2018
Թափուր աշխատատեղեր <<Էկոնոմիկա և Իրավունք>> Կենտրոնի գործընկեր կազմակերպությունում

Թափուր աշխատատեղեր <<Էկոնոմիկա և Իրավունք>> Կենտրոնում

21.08.2018
Թափուր աշխատատեղեր (Դասախոս-Թրեյներներ)

Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ

06.08.2018
Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ. 2018թ. օգոստոս ամսվա ժամանակացույց

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման (HR) դասընթացներ

19.07.2018
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման (HR-Human Resources) դասընթացներ