News

Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ

15.09.2017
Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ. Սեպտեմբեր ամսվա ժամանակացույց

Թափուր աշխատատեղեր (Դասախոսներ, Թրեյներներ)

13.09.2017
Թափուր աշխատատեղեր (Դասախոսներ, Թրեյներներ)

Թափուր աշխատատեղեր <<Էկոնոմիկա և Իրավունք>> Կենտրոնում

12.09.2017
Թափուր աշխատատեղեր <<Էկոնոմիկա և Իրավունք>> Կենտրոնում

<<Էկոնոմիկա և Իրավունք>> ամսագիր N 8/2017

11.09.2017
<<Էկոնոմիկա և Իրավունք>> ամսագիր N 8/2017

Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ

18.08.2017
Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ