News

Հարկային օրենսգիրք-2020

12.11.2020
Հարկային օրենսգիրք-2020

Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ. 2020թ. հունվար ամսվա ժամանակացույց. Գրանցում

01.10.2020
Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ. 2020թ հունվար ամսվա ժամանակացույց. Գրանցում

<<Էկոնոմիկա և Իրավունք>> ամսագիր N 6,N 7, N 8, N 9, N 10, N 11, N 12

26.12.2019
<<Էկոնոմիկա և Իրավունք>> ամսագիր N 6,N 7, N 8, N 9, N 10, N 11, N 12

<<Էկոնոմիկա և Իրավունք>> ամսագիր N 9/2019

04.11.2019
<<Էկոնոմիկա և Իրավունք>> ամսագիր N 9 /2019

Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ. 2019թ. հուլիս ամսվա ժամանակացույց. Գրանցում

13.07.2019
Ամենամսյա շարունակական վերապատրաստման սեմինարներ. 2019թ. հուլիս ամսվա ժամանակացույց. Գրանցում