News

ԱՄԵՆԱՄՍՅԱ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ 

18.05.2021
ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ ՄԵԿՆԱՐԿՈՒՄ ԵՆ 2021թ. ԱՄԵՆԱՄՍՅԱ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԸ