News

ԱՄԵՆԱՄՍՅԱ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ 

15.01.2021
ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ ՄԵԿՆԱՐԿՈՒՄ ԵՆ 2021թ. ԱՄԵՆԱՄՍՅԱ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԸ