Աջակցություն միջազգային կապերին

<<Էկոնոմիկա և իրավունք>> կենտրոնի իրականացրած գործունեության կարևորագույն ուղղություններից է ծառայությունների մատուցման այն համալիր ծրագիրը, որը հասցեագրված է կազմակերպություններին և պրոֆեսիոնալներին՝ միջազգային կապերի հաստատման և բիզնեսի զարգացման ենթատեքստում: 

Մասնավորապես՝

  • գործարար կապերի և բիզնես հարաբերությունների հաստատում, պահպանում/կայացում/ և զարգացում,
  • ծառայությունների մատուցում միջազգային շուկաներում արտադրանքի խթանման նպատակով,
  • անհրաժեշտ տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում բիզնեսի ոլորտին առնչվող, ինչպես նաև՝ օրենսդրության  և այլ հարցերի շրջանակներում,
  • խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում (բիզնես, հարկեր, մաքսային ոլորտ, օրենսդրություն և այլն),
  • աջակցություն տնտեսության ոլորտում միջազգային համատեղ կրթական, գիտական, մշակութային և այլ ծրագրերի  իրականացմանը,
  • ինչպես նաև՝ գործունեություն մի շարք այլ ուղղություններով: