Հատուկ դասընթաց

ՀՀ  հարկային և հարակից օրենսդրություններում պարբերաբար կատարվող լայնածավալ փոփոխություններին ընդառաջ <<Էկոնոմիկա և իրավունք>> կենտրոնը մասնագետների շարունակական պրոֆեսիոնալ զարգացման ծրագրի շրջանակներում կազմակերպում է նաև <<Փոփոխություններ ՀՀ հարկային օրենսդրության մեջ>> սեմինարը:

Դասընթացի շրջանակներում. 

  • քննարկվում են վերոգրյալ օրենսդրության մեջ վերջերս տեղի ունեցած բոլոր փոփոխությունները, 
  • տրվում են բացատրություններ բարդ իրավիճակների և առաջացած հարցերի վերաբերյալ:

Մասնակիցներին տրամադրվում են անհրաժեշտ բոլոր նյութերը: 
Դասընթացը տևում է 1- 3 օր՝ յուրաքանչյուրը 2 ժամ տևողությամբ: