<<Փոփոխություններ աշխատանքային օրենսդրության մեջ>> հատուկ դասընթաց

ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության մեջ պարբերաբար իրականացվող լայնածավալ փոփոխություններին ընդառաջ, <<Էկոնոմիկա և իրավունք>> կենտրոնը մասնագետների շարունակական պրոֆեսիոնալ զարգացման ծրագրի շրջանակներում կազմակերպում է <<Փոփոխություններ   ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության մեջ>> դասընթացը: 

Դասընթացի սահմաններում ներկայացվում են աշխատանքային օրենսդրության  մեջ կատարված  վերջին փոփոխությունները, ինչպես նաև՝  պարզաբանվում են առավել բարդ իրավիճակները, տրվում են ծագած հարցերի պատասխանները:

Դասընթացի մասնակիցներն ապահովվում են անհրաժեշտ նյութերով: 
Դասընթացը տևում է 1-3 օր՝յուրաքանչյուրը 2 ժամ տևողությամբ: