<<Էկոնոմիկա և իրավունք>> կենտրոնում պլանավորվում է իրականացնել որոշակի պահանջարկ ունեցող այս դասընթացը:

Դասընթացի նկարագրությունը

Դասընթացն անց է կացվելու Cisco լոկալ ցանցային ակադեմիայի բազայի հիման վրա: Դասընթացն ապահովում է ունկնդիրների ֆունդամենտալ նախապատրաստում նախագծման, կառուցման ոլորտում, ինչպես նաև՝ տեխնիկական աջակցում լոկալ և գլոբալ ցանցերում՝ օգտագործելով ընդունված համաշխարհային ստանդարտները և լուծումները:

Դասընթացն առաջարկում է խորքային տեսական նախապատրաստում, լաբորատոր աշխատանքներ, որոնք ունկնդիրներից պահանջում են տեսական  կուտակված գիտելիքների կիրառություն, ինչպես նաև՝ գոյություն ունեցող պրոտոկոլների մանրամասն ուսումասիրություն:

Դասընթացը ստեղծված է անալիտիկ մտածողությամբ օժտված, խնդիրների լուծման կարողությունների տեր անձանց համար, ինչպես նաև՝ պրոֆեսիոնալների համար, ովքեր ունեն փորձ և ցանկանում են  գիտելիքները համակարգել և ձեռք բելել սերտիֆիկատներ:
Դասընթացը բաղկացած է 4 բաժնից.

  • Համակարգչային ցանցերի հիմունքները ( Network Fundamentals);
  • Մարշրուտավորում և կոնցեպցիաներ(Routing protocols and concepts);
  • Կոմուտացիայի և անլար ցանցերի հիմունքները (LAN switching and   
  • Wireless);
  • Գլոբալ ցանցերի տեխնոլոգիաները ( Accessing  the WAN).
Դասընթացում դիտարկվում են հետևյալ հարցերը.


I բաժին.  Համակարգչային  ցանցերի հիմուքները (Network Fundamentals):

  • Ցանցային տեխնոլոգիաների  ամփոփում
  • Միջցանցային փոխկապակցվածության հիմունքները
  • Կիրառական մակարդակի պրոտոկոլը
  • Տրանսպորտային մակարդակի պրոտոկոլը
  • Ցանցային մակարդակի պրոտոկոլը
  • IPv4-ի հասցեավորում
  • Կանալ մակարդակի պրոտոկոլները
  • ֆիզիկական մակարդակ
  • Ethernet-ի տեխնոլոգիան
  • Ցանցի նախագծի պլանավորում և նույնականացում
  • Ցանցում թեստավորում և կարգավորում

II  բաժին. Մարշրուտավորում: Մարշրուտավորման պրոտոկոլը (Routing protocols                
and concepts)
  • Cisco մարշրուտիզատորի հետ ծանոթացում
  • Մարշրուտիզատորի բեռնում և կարգավորում
  • Դինամիկ մարշրուտավորում/առաջին բաժին/
  • Դինամիկ մարշրուտավորում /երկրորդ բաժին/
  • RIP պրոտոկոլը
  • Դասային և ոչ դասային հասցեավորում
  • RIP 2 պրոտոկոլը
  • Մարշրոտավորման աղյուսակների դետալային ուսուցում
  • EIGRP-ի պրոտոկոլը
  • Link-state-ի  մարշրուտավորման ընթացակարգը/կանալների վիճակը/
  • OSPF-ի պրոտոկոլը

III  բաժին. Կոմուտացիայի և անլար ցանցերի հիմունքները (LAN switching and  
Wireless)
  • Լոկալ հաշվիչ ցանցերի դիզայնը /VLANS/
  • Cisco Catalyst-ի կամուտատորների բազային կարգավորում
  • Վիրտուալ  /VLANS/
  • VTP պրոտոկոլը
  • STP  պրոտոկոլը
  • Մարշրուտավորում VLAN-ի միջև

IV  բաժին. Գլոբալ ցանցերի տեխնոլոգիաները ( Accessing  the Wan)

  • Գլոբալ ցանցեր/WAN/
  • PPP-ի ընթացակարգը
  • Frame Relay-ի տեխնոլոգիան
  • Ցանցային անվտանգություն
  • Մուտքի ցուցակներ /Access-Lists/
  • Հեռավոր մուտքի թույլտվության տեխնոլոգիան
  • Ցանցային ծառայություններ
  • Անսարքության պատճառների փնտրում և վերջինիս վերականգնում

Դասընթացի մեթոդական ապահովումն իր մեջ ներառում է կառուցված-ինտերակտիվ և Flash-սցենարներ, տեսաշար, վերստուգիչ հարցեր, որոնք նպաստում են ամրագրել անցած դասընթացը: Ինչպես նաև՝ դասընթացով նախատեսված է ունկնդիրներին տրամադրել կիրառության համար ծրագրային փաթեթներ, այնպիսիք, ինչպիսիք են՝ Packet Tracer, որը հնարավորություն է տալիս ընդլայնել  ցանցերի մասին տեսական գիտելիքները սիմուլիացիայի և ցանցային հագեցվածության  դետալային  վերլուծության ճանապարհով: 

Դասընթացի տևողությունը՝ 5-6 ամիս

Դասընթացն իրականացվելու է համատեղելով on-line ուսուցումը լսարանային ակտիվ աշխատանքի հետ՝ Կենտրոնի գործընկեր կազմակերպություններում:  

Ավարտական փաստաթուղթ
  • Cisco կազմակերպության 4 սերտիֆիկատ