<<Էկոնոմիկա և իրավունք>> կենտրոնում պլանավորվում է իրականացնել որոշակի պահանջարկ ունեցող այս դասընթացը:

Դասընթացի նկարագրությունը

Դասընթացն անց է կացվելու Cisco լոկալ ցանցային ակադեմիայի բազայի հիման վրա: Դասընթացն ապահովում է ունկնդիրների ֆունդամենտալ նախապատրաստում նախագծման, կառուցման ոլորտում, ինչպես նաև՝ տեխնիկական աջակցում լոկալ և գլոբալ ցանցերում՝ օգտագործելով ընդունված համաշխարհային ստանդարտները և լուծումները:

Դասընթացն առաջարկում է խորքային տեսական նախապատրաստում, լաբորատոր աշխատանքներ, որոնք ունկնդիրներից պահանջում են տեսական  կուտակված գիտելիքների կիրառություն, ինչպես նաև՝ գոյություն ունեցող պրոտոկոլների մանրամասն ուսումասիրություն:

Դասընթացը ստեղծված է անալիտիկ մտածողությամբ օժտված, խնդիրների լուծման կարողությունների տեր անձանց համար, ինչպես նաև՝ պրոֆեսիոնալների համար, ովքեր ունեն փորձ և ցանկանում են  գիտելիքները համակարգել և ձեռք բելել սերտիֆիկատներ:
Դասընթացը բաղկացած է 4 բաժնից.

 • Համակարգչային ցանցերի հիմունքները ( Network Fundamentals);
 • Մարշրուտավորում և կոնցեպցիաներ(Routing protocols and concepts);
 • Կոմուտացիայի և անլար ցանցերի հիմունքները (LAN switching and   
 • Wireless);
 • Գլոբալ ցանցերի տեխնոլոգիաները ( Accessing  the WAN).
Դասընթացում դիտարկվում են հետևյալ հարցերը.


I բաժին.  Համակարգչային  ցանցերի հիմուքները (Network Fundamentals):

 • Ցանցային տեխնոլոգիաների  ամփոփում
 • Միջցանցային փոխկապակցվածության հիմունքները
 • Կիրառական մակարդակի պրոտոկոլը
 • Տրանսպորտային մակարդակի պրոտոկոլը
 • Ցանցային մակարդակի պրոտոկոլը
 • IPv4-ի հասցեավորում
 • Կանալ մակարդակի պրոտոկոլները
 • ֆիզիկական մակարդակ
 • Ethernet-ի տեխնոլոգիան
 • Ցանցի նախագծի պլանավորում և նույնականացում
 • Ցանցում թեստավորում և կարգավորում

II  բաժին. Մարշրուտավորում: Մարշրուտավորման պրոտոկոլը (Routing protocols                
and concepts)
 • Cisco մարշրուտիզատորի հետ ծանոթացում
 • Մարշրուտիզատորի բեռնում և կարգավորում
 • Դինամիկ մարշրուտավորում/առաջին բաժին/
 • Դինամիկ մարշրուտավորում /երկրորդ բաժին/
 • RIP պրոտոկոլը
 • Դասային և ոչ դասային հասցեավորում
 • RIP 2 պրոտոկոլը
 • Մարշրոտավորման աղյուսակների դետալային ուսուցում
 • EIGRP-ի պրոտոկոլը
 • Link-state-ի  մարշրուտավորման ընթացակարգը/կանալների վիճակը/
 • OSPF-ի պրոտոկոլը

III  բաժին. Կոմուտացիայի և անլար ցանցերի հիմունքները (LAN switching and  
Wireless)
 • Լոկալ հաշվիչ ցանցերի դիզայնը /VLANS/
 • Cisco Catalyst-ի կամուտատորների բազային կարգավորում
 • Վիրտուալ  /VLANS/
 • VTP պրոտոկոլը
 • STP  պրոտոկոլը
 • Մարշրուտավորում VLAN-ի միջև

IV  բաժին. Գլոբալ ցանցերի տեխնոլոգիաները ( Accessing  the Wan)

 • Գլոբալ ցանցեր/WAN/
 • PPP-ի ընթացակարգը
 • Frame Relay-ի տեխնոլոգիան
 • Ցանցային անվտանգություն
 • Մուտքի ցուցակներ /Access-Lists/
 • Հեռավոր մուտքի թույլտվության տեխնոլոգիան
 • Ցանցային ծառայություններ
 • Անսարքության պատճառների փնտրում և վերջինիս վերականգնում

Դասընթացի մեթոդական ապահովումն իր մեջ ներառում է կառուցված-ինտերակտիվ և Flash-սցենարներ, տեսաշար, վերստուգիչ հարցեր, որոնք նպաստում են ամրագրել անցած դասընթացը: Ինչպես նաև՝ դասընթացով նախատեսված է ունկնդիրներին տրամադրել կիրառության համար ծրագրային փաթեթներ, այնպիսիք, ինչպիսիք են՝ Packet Tracer, որը հնարավորություն է տալիս ընդլայնել  ցանցերի մասին տեսական գիտելիքները սիմուլիացիայի և ցանցային հագեցվածության  դետալային  վերլուծության ճանապարհով: 

Դասընթացի տևողությունը՝ 5-6 ամիս

Դասընթացն իրականացվելու է համատեղելով on-line ուսուցումը լսարանային ակտիվ աշխատանքի հետ՝ Կենտրոնի գործընկեր կազմակերպություններում:  

Ավարտական փաստաթուղթ
 • Cisco կազմակերպության 4 սերտիֆիկատ