<<Հաշվապահ-իրավաբան>>

Գործատուների շրջանում մշտապես բարձր պահանջարկ ունեցող մասնագիտություններից է  <<Հաշվապահ-իրավաբան>>-ը:

ՀՀ-ում, ժամանակակից տնտեսական պայմաններում, բազմաթիվ կազմակերպություններ, մասնավորապես՝ փոքր և միջին բիզնեսում, ինչպես նաև՝ խոշոր կազմակերպություններում գերադասում են ունենալ  աշխատակից, ով  կտիրապետի և կիրականցնի ոչ միայն հաշվապահական հաշվառման և հարկման աշխատանքը, այսինքն՝ հաշվապահի աշխատանքը, այլ այնպիսի աշխատակցի, ով   միաժամանակ կկատարի կադրերի բաժնի աշխատակցի գործառույթները, ինչպես նաև՝  կիրականացնի կազմակերպության գործունեության իրավաբանական ապահովումը: Այսինքն՝ կիրականացնի կազմակերպության իրավաբանի գործառույթը:

Նմանատիպ մասնագիտության պահանջված լինելը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ կազմակերպությունը, չունենալով բավականաչափ ռեսուրսներ, հնարավորություն չունի աշխատանքի ընդունել վերոգրյալ գործառույթներն իրականացնող մի քանի աշխատակցի: Այս պարագայում է, հատկապես, արժևորվում լայն պրոֆիլի մասնագետի  անհրաժեշտությունը:

<<Հաշվապահ-իրավաբան>>-ը հազվադեպ հանդիպող մասնագիտություն  է , այդ իսկ պատճառով էլ շարունակում է բարձր գնահատվել գործատուների շրջանում:

<<Էկոնոմիկա և իրավունք>> կենտրոնը մասնագետների պատրաստման ծրագրերի շրջանակներում կազմակերպում է <<Հաշվապահ- իրավաբան-կադրերի մասնագետ>> դասընթացը, որի տևողությունը 4 ամիս է:

Դասընթացներին կարող են մասնակցել այն անհատներ, ովքեր (ԲՈՒՀ-երում կամ քոլեջներում) ձեռք են բերել վերոգրյալ մասնագիտություններից որևէ մեկը:

Դասընթացի ժամանակ մասնակիցները ստանում են ոչ միայն տեսական գիտելիքներ, այլ նաև՝ յուրացնում տվյալ մասնագիտությամբ աշխատելու  անհրաժեշտ պրակտիկ հմտություններ: