Աջակցություն կրթությանը

Կրթության աջակցության հիմնադրամի շրջանակներում Կենտրոնն իրականացնում է մի շարք կրթական ծրագրեր, հասցեագրված հետևյալ խմբերին

  • գործող մասնագետներին
  • ԲՈՒՀ-երի և քոլեջների շրջանավարտներին
  • ԲՈՒՀ-երի և քոլեջների ուսանողներին
  • դպրոցում սովորող աշակերտներին