Խորհրդատվություն

<<Էկոնոմիկա և իրավունք>> Կենտրոնն իրականացնում է կազմակերպությունների ղեկավարների և մասնագետների խորհրդատվություն հետևյալ ուղղություններով՝ 

  • խորհրդատվություն հաշվապահական հաշվառման հարցերի վերաբերյալ,
  • խորհրդատվություն հարկային հաշվառման և հարկային օրենսդրության հարցերի վերաբերյալ,
  • խորհրդատվություն աշխատանքային օրենսդրության, աշխատակազմի կառավարման (HR) հարցերի վերաբերյալ,
  • խորհրդատվություն տնտեսական օրենսդրության, կոմերցիոն իրավունքի  (բիզնես իրավունք) հարցերի վերաբերյալ,
  • խորհրդատվություն ձեռնարկատիրության, բիզնեսի կազմակերպման և զարգացման հարցերի վերաբերյալ,
  • խորհրդատվություն կազմակերպության կառավարման, մենեջմենթի, կառավարման համակարգերի, նյութական, ֆինանսական, աշխատանքային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման համակարգերի կատարելագործման հարցերի վերաբերյալ և այլն,
  • խորհրդատվություն մարքեթինգի, մարքեթինգային ռազմավարությունների, կազմակերպություններում մարքեթինգային արդյունավետ համակարգերի ներդրման հարցերի վերաբերյալ,
  • խորհրդատվություն կազմակերպություններում ապրանքների և ծառայությունների առաջմղման և իրացման խթանման համակարգերի կատարելագործման հարցերի վերաբերյալ,
  • խորհրդատվություն տնտեսական և ֆինանսական վերլուծության, ներքին աուդիտի հարցերի վերաբերյալ,
  • խորհրդատվություն կազմակերպությունում գովազդային գործունեության և հասարակայնության հետ կապերի (PR) կառավարման արդյունավետ համակարգերի ներդրման հարցերի վերաբերյալ: